#1 2009-05-12 17:41:42

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

-Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

เครดิตปรับปรุงมาจาก http://rf.nxzgame.com/viewtopic.php?id=2889 เนื่องจากเก่ามาก + +

-:- จุดต่างของอาร์เอฟกับเกมอื่นๆ -:-
• รุปแบบวอร์ของโลก RF ค่อนข้างแตกต่างจากเกมอื่นๆ อนึ่ง RF Online มีการวอร์ทุกๆ วัน ๆ ละ 3 เวลา ซึ่งสำคัญในทุกๆ รอบ การวอส่งผลดีอย่างมากให้กับเผ่าที่ชนะ แต่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงให้เผ่าที่แพ้ นอกจากนี้เผ่าที่ 3 ยังได้รับผลกระทบที่ไม่ชนะอีกด้วย

-:- เกริ่นวอร์ -:-
• การวอร์ในวันหนึ่งๆ จะมี 3 นั้นคือ 4.00น   12.00น.และ 20.00น.
• ระบบเตือนก่อนวอ ทุกๆ ก่อนวอร์ในแต่ละรอบจะมีการประกาศนับถอยหลังเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
• ระบบเตือนจะส่งเควสให้กับทุกคนและบริการงาปไป เหมืองฟรี 1 ครั้งโดยการตอบ Yes ที่เควส
• เวลาวอร์ในแต่ละรอบจะกำหนดให้มี 2 ชั่วโมงเริ่มนับหลังสตาร์ท ถ้าไม่มีผู้ชนะจะถือว่าการวอร์เป็นโมฆะ
• แต่ละเผ่าจะมี Control Center(ชิพ) เป็นของเผ่าตัวเอง อาจเรียกย่อๆ เป็น ACC BCC CCC ตามลำดับ

-:- Pic -:-
• แผนนี่แมพเหมือง
http://upload.mwake.com/images/oL4KTwXZhr.jpg
• Acc Control Center
http://upload.mwake.com/images/ifFbZYbZPg.jpg
• Bellato Control Center
http://upload.mwake.com/images/xlz00hRcw7.jpg
• Cora Control Center
http://upload.mwake.com/images/5apuaeuq7A.jpg

-:- CW -:-
• เมื่อเริ่มการทำสงคราม ณ รอบ 4.00น. Control Center ของทุกเผ่าจะมีเลือด 100% เท่ากันทุกเผ่า
• เมื่อเริ่มวอร์ ทุกคนที่เลเวลสุงกว่า 25 จะได้รับเควสวอร์ เควสต้องการไอเทมจาก Guard ที่เผ่าอยู่ชิพของต่างเผ่า 1 ชิ้น ระหว่างวอร์ทุกคนต้องเกบไอเทม ถ้าไม่ได้เก็บและได้เป็นเผ่าที่ชนะ คนๆ นั้นจะไม่ได้รับโบนัส Cp 5000 point และเงินจำนวนหนึ่ง
• เผ่าที่ตีชิพแตกเป็นเผ่าสุดท้าย(คนใดคนหนึ่งในเผ่าที่ปิดชิพ)ได้จะถือว่าเป็นเผ่าที่ชนะการวอร์ในรอบนั้นๆ และ Hp ของ Control Center ของเผ่าที่ชนะ จะได้รับการรีเจ้นขึ้นจากเดิม ราวๆ 10% ของชิพตัวที่ ณเวลาที่จบวอร์ แต่อีก 2 เผ่า Hp Control Center จะเต็ม 100% ทันที เช่น Bellato ชนะวอ แต่ตอนที่ชนะ Hp Control Center เหลือ 65% เมื่อถึงวอร์รอบ 12.00น. Hp Control Center ของ Bellato จะเพิ่มเป็น 75% โดยประมาณ ส่วนอีก 2 เผ่ามี 100%
• เมื่อมีชิพใดชิพหนึ่งแตก จะมีไอเทมดรอปออกมารอบๆ ชิพ จำนวนมาก เผ่าที่ชนะเท่านั้นที่จะสามารถเก็บมันได้ อาทิ ยาเพิ่มโจมตี 40% ยาเพิ่มป้องกัน 40% อื่นๆ
• เผ่าที่ชนะ จะได้รับการลบ Cp ที่เสียไปในขณะวอ และได้รับ Cp +5000 กรณีทีเกบไอเทมเควส(Holystone scanner)
• ทันทีที่ชิพวอร์จบ จะมีหนึ่งคนในเผ่าที่ชนะนั้น ลาสชิพ 1 คนเท่านั้น และจะมีการประกาศออกทุกเผ่า แต่ถ้าคนๆ นี้ไม่ได้เก็บ Holystone scanner จะถือว่าส่งเขียวล้มเหลวทันทีหรือ ไม่ได้เขียวนั้นเอง

-:- CW ต่อ เควสแสงเขียว -:-
• คนๆ นี้ และทุกคนในกิลนั้นที่ออนอยู่ขณะนั้น จะได้รับออร่าแสงสีเขียวทันที(เพิ่ม โจม 30% ป้องกัน 30%)
• คนที่ลาสชิพจะได้รับเควสพิเศษ คือ ต้องนำตัวเองไปส่งที่ห้องของ Halo Stone Keeper หรือห้องที่ขุดแร่กลางเหมืองโดยการวิ่งเข้าไปด้านใน จะถือว่าจบเควสทันที และแสงเขียวจะอยุ่ถึง ก่อนวอร์รอบต่อไป
• คนลาสชิพจะไม่สามารถวาปไปแมพอื่นๆ นอกเหมือง หรือจะไม่สามารถรับการรีคอลจากเพื่อนๆ ได้ ถ้ากดวาปกลับเมืองจะถือว่าล้มเหลวทันที
• แต่ถ้าเกิดคนที่ลาสชิพเสียชีวิต แสงเขียวของทั้งกิลจะหายไป และจำนวนแร่ที่จะขุดได้จะหายไป 40% โดยประมาณ

-:- CW ต่อ เควส Halo Stone Keeper -:-
http://upload.mwake.com/images/9WcjetwukK.jpg
• ยังไม่จบเพียบเท่านี้ เมื่อคนลาสชิพส่งเควส หรือเสียชีวิต ต่อมาอีก 10 นาที บอสเหมือง Halo Stone Keeper จะเกิดที่ส่วนหน้าของห้องกลาง เผ่าที่ชนะวอร์มีหน้าที่ต้องคุ้มกันบอสตัวนี้เป้นเวลา 30 นาทีหลังจากที่บอสเกิด ถ้าสามารถคุ้มกันได้จนครบตามเวลา เผ่าที่ชนะจะสามารถขุดแร่ได้โดย Halo Stone Keeper จะคุ้มกันคนที่ขุดแร่ ให้ เพราะ Halo Stone Keeper จะโจมตีต่างเผ่าทันทีที่ลงมากลางเหมือง(ตบทีเดียวตายแต่มีโอกาสมีสและบลอค และตบเป็นกลุ่ม)
• อีก 2 เผ่ามีหน้าที่ต้องฆ่า Halo Stone Keeper ของเผ่าที่ชนะ โดยอาจจะร่วมมือกันเพื่อล้มบอสก้อได้ ถ้า Halo Stone Keeper ตาย เผ่าที่ชนะจะไม่สามารถขุดแร่ได้
• เมื่อ Halo Stone Keeper ตายจะดรอปของมาจำนวนมาก อาทิ ประดับระดับสูงสุดของทุกเผ่า เช่น แหวนโจม 25/เดฟ30 ของเบล สร้อยโจม30/เดฟ25 ของโคร่า และ สร้อย โจม 30/เดฟ30 ของ แอค เผ่าที่ล่า Halo Stone Keeper เท่านั้นที่สามารถเก็บสิ่งเหล่านี้ได้
• ประดับ Halo Stone Keeper จะสามารถใช้ได้ถึง ก่อนวอร์รอบทัดไป
• เมื่อถึงเวลา 0.00น. Hp Control Center ของทุกเผ่าจะรีเลือดไป 100% ทั้งหมด

-:- ประโยชน์ของเผ่าที่ชนะ -:-

• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper และส่งแสงเขียว ครั้งที่ 1   ได้สำเร็จ จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 5%  และเพิ่มเดฟ 5%
• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper และส่งแสงเขียว ครั้งที่ 2   ได้สำเร็จ จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 10% และเพิ่มเดฟ 10%
• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper และส่งแสงเขียว ครั้งที่ 3+ ได้สำเร็จ จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 15% และเพิ่มเดฟ 15%
http://upload.mwake.com/images/FCvQMFIZTK.jpg
• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper แต่ส่งแสงเขียวไม่สำเร็จ ครั้งที่ 1   จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 5%
• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper แต่ส่งแสงเขียวไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2   จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 10%
• เผ่าที่ชนะและคุ้มกัน Halo Stone Keeper แต่ส่งแสงเขียวไม่สำเร็จ ครั้งที่ 3+ จะได้รับบัพพิเศษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ เพิ่มโจม 15%

-:- โทษของเผ่าที่ชิพถุกทำลายหรือแพ้ -:-
http://upload.mwake.com/images/P8pwwuNeA4.jpg
• เผ่าที่ Control Center ถุกทำลายหรือแพ้ ครั้งที่ 1   จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดโจม 5% และลดเดฟ 5%
• เผ่าที่ Control Center ถุกทำลายหรือแพ้ ครั้งที่ 2   จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดโจม 10% และลดเดฟ 10%
• เผ่าที่ Control Center ถุกทำลายหรือแพ้ ครั้งที่ 3+ จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดโจม 15% และลดเดฟ 15%

-:- โทษของเผ่าที่พลาดชิพหรือเสมอตัว -:-
http://upload.mwake.com/images/STXx3t5LSf.jpg
• เผ่าที่เสมอตัวคือ Control Centerไม่ถุกทำลายและพลาดชิพ ครั้งที่ 1   จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดเดฟ 5%
• เผ่าที่เสมอตัวคือ Control Centerไม่ถุกทำลายและพลาดชิพ ครั้งที่ 2   จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดเดฟ 10%
• เผ่าที่เสมอตัวคือ Control Centerไม่ถุกทำลายและพลาดชิพ ครั้งที่ 3+ จะต้องรับโทษมีผลทั้งเผ่าเป็นบัพ ลดเดฟ 15%

-:- Control Center Guard -:-
• Control Center Guard ของแต่ละเผ่าจะมีตามอาชีพของแต่ละเผ่าและแต่ละเผ่ามีจุดต่างกัน Acc Guard จะยิงแรงกว่าเผ่าอื่นๆ Bell Guard จะมีดีบัพจับขาและมีสายปืนกลยิงสตั้น Cora Guard จะมีฟอสจับขา
• Control Center Guard จะโจมตีใส่ต่างเผ่าทันทีที่เข้ามาในระยะ
• Control Center Guard พลังโจมตีปานกลางคนที่เวลต่ำกว่า 50 ควรระวังอย่างมาก
• Control Center Guard มี Hp 1 แต่ถ้าเวลต่ำกว่า 45 จะตี Guard ไม่ค่อยโดน
• Control Center Guard เมื่อตาย จะเกิดใหม่เรื่อยๆ แทบจะทันที หรือราวๆ 30 วิ ได้

-:- ผุ้นำ CW -:-
• ในแต่ละเผ่าจะมี Archon ทั้ง 9 คนที่จะคอยสั่งการในเผ่าโดยใช้ Race Chat ข้อความสีฟ้า
• โดยปกติ Archon Leader จะเป็นคนออกสั่งการเพราะสามารถชี้เป้าหมายเผ่าเป็นศรแดงและ สามารถใช้คำสั่งออกกลางหน้าจอของทุกคนได้

-:- นิวเคลีย -:-
• Leader และ Sub Archon จะสามารถสั่งยิงนิวเคลียได้ ผลของมันจะเป็นดาเมทราวๆ 1 แสน คือโดนทีเดียวตายทันที และมีดาเมทเป็นวงกว้างราวๆ 1 เรด้า เลยทีเดียว
• นิวเคลีย จะนับถอยหลังก่องลงสุ่เป้าหมาย 10 วินาที ถ้าเปิดเสียงจะได้ยินชัดเจน และถ้าเป็นนุกของต่างเผ่าจะมีข้อความเตือนขึ้นบอกที่กลางจอของทุกคน
• ระยะของนุ๊ก ทันทีที่นับถอยหลังถึงวินาทีที่ 5 จะปรากฏ ออร่าสีเขียวเป็นวงกว้าง นั้นคือระยะของนิวเคลีย ผุ้เล่นจะต้องหนีให้ไวที่สุด
• นุ๊กของเผ่าตัวเองจะไม่ส่งผลถึงผู้เล่นเผ่านั้น
• เมื่อต่างเผ่าโดนนุ๊กจะติดสถาณะผิดปกติเป็นเวลา 5 นาที ระหว่างนั้นสถานะทุกๆ อย่างจะลดลง 50% สามารถซื้อยาแก้ได้ทันทีที่ Hero ของเผ่า

Offline

 

#2 2009-05-12 17:44:34

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ทำไมใส่สีไม่ได้ ใส่โค๊ตสีแล้วตัวสี่เหลียมมันหายไปมีใครเป็นมั่ง

รูปประกอบเดวตามมาทีหลัง ไม่สะดวกออนเกม - -

Offline

 

#3 2009-05-13 21:24:00

lexkunng
Erine / Key
From: Cora
Registered: 2007-10-19
Posts: 1110
Website

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

^
^
ดีมาก มาย

เด็ก ๆ ถามหา มา หลายคน

ไอ้เราก็ บอก ไปดู ของโค ไปก่อนนะ *0*

ขอบคุณตา แมท มั๊กๆ


MikuFC~~~~~~~~~~*

http://photos3.hi5.com/0123/279/346/4t4t8G279346-02.jpg

Offline

 

#4 2009-05-14 14:02:20

donmyah
Unbanned User
From: DoGnotEat Guild
Registered: 2007-09-11
Posts: 219

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ขอบคุณมากมายค่ะ


|Uuซ์ : DoGnotEaT  Lv: 49   Berserker (ตูจะรีเป็นสายบอม)

Benaz : DoGnotEaT Lv: 56  Holy Chanda ยังเป็นเด็กน้อย

Offline

 

#5 2009-05-14 15:49:28

bnplay
Banned
From: K-ON BU..~ fuwa fuwa time~*
Registered: 2006-11-21
Posts: 2167
Website

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

032 ก่อนหน้านั้น mau เราไม่ได้ไป Crag war แต่ไป hack war ของ acc โดนลันหัวรบนิวเคลียร์ยิงกันเป้นแถวๆ 013


17 p.m. - 19 p.m. OFF LINE Status รออัพเดต sig กิล ลิโป้ ช้านสึดยอด 032 ปวดท้องจัง014
http://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/manakana.gifhttp://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/932d6fff22afb8bd046a022c4703dbcf2.jpg

Offline

 

#6 2009-05-19 13:00:59

AVmaster
สมาชิก
Registered: 2009-03-21
Posts: 24

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ถ้าจะขุดแร่ก็ต้องมาวอร์ แล้วก็ต้องตีการ์ดเผ่าอื่นเพื่อเก็บของ จึงจะขุดแร่ได้เมื่อชนะวอรืใช่ไหมครับ

แล้วเด็กๆที่เวลน้อย ไปวอร์ไม่ไหวก็หมดสิทธิ์ขุดแร่ใช่ป่าวครับ

ผมลองเอาตัวเวล35ไปวิ่งเล่นที่เหมืองก็โดนมอนที่เหมืองรุมตบตายแล้ว ไม่ต้องให้ถึงมือการ์ดเผ่าอื่นหรอก

ทำยังไงเด็กๆถึงจะได้ขุดแร่กะเขามั่ง

Last edited by AVmaster (2009-05-19 13:08:13)

Offline

 

#7 2009-05-19 14:16:25

jedkea
สมาชิก
From: ดับดิ้นดินกลบกาย
Registered: 2007-06-26
Posts: 1404

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

มีวิธี รีบวิ่งไปให้ถึงชิพ ฝั่ง2ฝ่ายที่มีเร่องซะ ไปนัวๆ มึนๆ หยิบให้ได้ซักชิ้นซิ - -  พวกเวลน้อยๆก้ทำได้ทั้งนั้นแหละค้าบ  - -


จะอาววว กลับบ้าน

http://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gif

Offline

 

#8 2009-05-19 15:11:40

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ตอนวิ่งฝ่ามอนเตอร์ก้อตามพวกพี่ๆไป พอถึงชิพอีกฝ่ายก้อรอเค้าบุกประมาน 30 วิ ค่อยๆ ขยับไป มองหาของตามพื้นกด สเปดบารืรัวๆ เกบหนึ่งชิ้น
แล้วรอดูว่าเผ่าชนะไหม อีกทีนึง

Offline

 

#9 2009-05-19 15:15:42

bnplay
Banned
From: K-ON BU..~ fuwa fuwa time~*
Registered: 2006-11-21
Posts: 2167
Website

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ตามไปแต่อย่าไปออใกล้เค้า เพราะถ้าอีกฝั่ง ลงเมเทโอมาหรือเวทหมู่อย่างอื่นมาจะดับเอาได้


17 p.m. - 19 p.m. OFF LINE Status รออัพเดต sig กิล ลิโป้ ช้านสึดยอด 032 ปวดท้องจัง014
http://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/manakana.gifhttp://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/932d6fff22afb8bd046a022c4703dbcf2.jpg

Offline

 

#10 2009-05-19 15:52:44

AVmaster
สมาชิก
Registered: 2009-03-21
Posts: 24

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ เดี๋ยวจะลองดู

Offline

 

#11 2009-05-19 16:01:46

Volcom
FK
Registered: 2008-07-06
Posts: 958

Re: -Guide- CRAG WAR สงครามแย่งชิงเหมือง (ใหม่)

ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำ คร้าฟฟฟ -/-

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson