• หน้าแรก
  •  » Game Guide & FAQ
  •  » เวลารีสตารท์เซอร์เวอร์กลาง (ใช้เทียบเวลาบอสเกิด)

#1 2007-06-13 09:50:56

admin
Administrator
Registered: 2005-12-16
Posts: 4127

เวลารีสตารท์เซอร์เวอร์กลาง (ใช้เทียบเวลาบอสเกิด)

ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ผมจะพยายามรีสตารท์เซิบตามเวลานี้นะครับ เพื่อให้บอสเกิดตรงเวลาเดิมเสมอ และไม่ไปทับซ้อนกับเวลา cw
2:00
6:00
10:00
14:00
18:00
22:00
ซึ่งเป็นเวลาที่บอสจะเกิด + - ไม่น่าเกิน 30 นาที ครับ


http://nxzgame.com/random/images.php

 
  • หน้าแรก
  •  » Game Guide & FAQ
  •  » เวลารีสตารท์เซอร์เวอร์กลาง (ใช้เทียบเวลาบอสเกิด)

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson