#1 2009-04-17 17:19:03

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

-Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

Force ถ้าเปรียบเทียบกับเกมส์อื่นๆ ก็คือเวทมนต์นั้นเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
•    ฟอสบัพ . . . ฟอสบัพ คือเวทมนต์ที่เสริมความสามารถให้กับตัวละครผู้เล่น เช่น วิ่งเร็ว โจมตีเร็ว เพิ่มพลังป้องกัน เพิ่มพลังโจมตี ลดดีเลย์เวทย์ เพิ่มความไวในการโจมตี เป็นต้น ฟอสบัพจะมีแค่ฟอสแสงและฟอสความมืดเท่านั้น เว้นแต่ฟอสธาตุลมมีบัพ 1 บัพ (บัพมองล่องหน)
•    ฟอสบัพ . . . ดีบัพ หรือ คำสาป มีผลก่อกวนเป้าหมาย(ต่างเผ่าและมอนเตอร์) อาทิ ทำให้เดินช้า ลดพลังป้องกัน ลดพลังโจมตี ลบบัพของเป้าหมาย ทำให้เป้าหมายใช้สกิลไม่ได้ เป็นต้น ฟอสดีบัพจะมีในธาตุ น้ำ ดิน ลม และ ความมืด
•    ฟอสต่อสู้ . . . ฟอสสำหรับต่อสู้มีทั้งฟอสที่ทำดาเมทเป็นกลุ่มหรือฟอสที่ทำดาเมทเดี่ยวหรือเป้าหมายเดียว ซึ่งจะมีข้อดีข้อด้อยและความจำเป็นแตกต่างกันตามแต่สถานการณ์
•    ฟอสนอกระบบ . . .  คือ ฟอสที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของ บัพ ดีบัพ หรือต่อสู้ จึงไม่ถูกสะกดด้วยดีบัพใบ้หรือดีบัพผนึกใดๆ ทั้งสิ้นเช่น Bless,Restoration,Skill Revoker,Force Revoker และทีเด็ด Healing เป็นต้น

Force แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามธาตุได้ทั้งหมด 6 ธาตุ(ของเบลจะไม่มีฟอสแห่งความมืด ส่วนของ โคร่าจะไม่มีฟอสแห่งแสงสว่าง)
•    Dark เวทย์แห่งความมืด
•    Holy เวทย์แห่งแสงสว่าง
•    Fire เวทย์แห่งไฟ
•    Aqua เวทย์แห่งน้ำ
•    Terra เวทย์แห่งดิน
•    Wind เวทย์แห่งลม
Force ซึ่งฟอสทั้ง 6 ธาตุจะมีอยู่ 3 ระดับซึ่งระดับยิ่งสูงคุณภาพของฟอสก็จะยิ่งสูงขึ้นและการใช้ฟอสในระดับนั้นของธาตุนั้นๆ จะคิดดีเลย์รวมกัน และผู้เล่นสามารถเล่นได้ครบทุกสายและต้องเล่นทุกสาย ไม่แบ่งแยกสายเหมือนเกมส์อื่นๆ ทำให้ RF มีฟอสให้ใช้หลากหลายมาก (น้องเกมส์นักที่นักเวทย์จะเก่งครบสูตรด้วยสายอาชีพของตัวเอง)
หลักการได้เปรียบ-เสียเปรียบธาตุ ดังนี้ ธาตุไฟได้เปรียบธาตุดิน ธาตุดินได้เปรียบธาตุลม ธาตุลมได้เปรียบธาตุน้ำ ธาตุน้ำได้เปรียบธาตุไฟ หากผู้เล่นสามารถเข้าถึงการเลือกใช้ฟอสตามหลักของธาตุในการเก็บเลเวลจะทำให้เก็บเลเวลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากๆ
•    ระดับ 1 Basic สามารถใช้ได้ทุกอาชีพ
•    ระดับ 2 Expert เฉพาะอาชีพที่มีคราสของสายฟอสโดยการเก็บ pt basic ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป(สร้างตัวเป็น Spiritualist หรือสายอื่นครอสมาอาชีพสาย Spiritualist)
•    ระดับ 3 Elite เฉพาะอาชีพที่มีคราสของสายฟอสโดยการเก็บ pt basic และ pt expert ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป(สร้างตัวเป็น Spiritualist หรือสายอื่นครอสมาอาชีพสาย Spiritualist)

:-: HOLY FORCE :-: ฟอสแสงมีใช้เฉพาะเผ่าเบลเท่านั้น ซึ่งเน้นไปทางด้านการป้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกัน ป้องกันธาตุ หลบหลีก และการฟื้นฟู
ซึ่งแต่ละบัพจำเป็นสำหรับทุกสายอาชีพ และในการขอบัพเบลของ nxz นั้นใช้ระบบตัวเลขแทนการพิมพ์บัพต่างๆ ดังนี้ 1 = วิ่ง,2 = โล่,3 = หลบ ในการแทนการขอบัพหลายๆ ชนิดพร้อมกัน
http://images.mmosite.com/rf/force/holy_01.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_02.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_03.gif http://images.mmosite.com/rf/force/holy_04.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_06.gif http://images.mmosite.com/rf/force/holy_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_08.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/holy_09.gif
• Bless :: ทำให้เวลาของบัพที่เราใช้อยู่มีผลอยู่นานขึ้น 2 เท่าของเวลาบัพสูงสุดในเช่น บัพเลเวล 7 มีผล 1024 วินาทีผลของ Bless ทำให้เป็น 2048 วินาที
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Restoration :: มีผลเสมือนเราใช้โพชั่นเพิ่ม Sp (หลอดวิ่ง)
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Soul Ballad :: เพิ่มอัตตราการฟื้นฟู hp อัตโนมัติ (มีผลเสมือนเครื่องรางเด้งเลือดหากใช้คู่กันก็จะส่งผลที่ดีขึ้น)
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Elemental Shield:: เพิ่มพลังป้องกันธาตู ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างละ 10
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Healing :: ฮิลเป้าหมายความแรงคือ 30% ของเลือดสูงสุด ของเป้าหมายที่ฮิล (หากเป้าหมายมีเลือดมากยิ่งมีผลมากตามไปด้วย)
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 2 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Increase Speed:: ทำให้วิ่งได้เร็วขึ้น 1 ระดับ
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Agility :: เพิ่มค่าหลบหลีก 30 (เท่าสกิลบัพ Evasion ของสายแร้งเลยทีเดียว)
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Holy Shield :: เพิ่มพลังป้องกัน 30%
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Efficiency :: ทำให้ใช้ Fp ในการใช้สกิลหรือฟอสต่างๆ น้อยลง
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ

:-: FIRE FORCE :-:ฟอสในหมวดธาตุไฟไม่มีทั้งบัพและดีบัพเป็นเวทย์โจมตีทั้งหมด
http://images.mmosite.com/rf/force/fire_01.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_02.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_03.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_06.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_09.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_10.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_11.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/fire_12.gif
• Prism Beam :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Pentacle :: โจมตีเป้าหมายรอบตัวเราทั้งหมดโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลาง
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Fire Ball :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Flash Beam :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Flame Arrow :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Circle of Fire :: โจมตีเป้าหมายรอบตัวเราทั้งหมดโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลาง
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Inferno :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Swarm :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Blaze Pearl :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Solar Blade :: โจมตีเป้าหมายรอบตัวเราทั้งหมดโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลาง
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Blazing Lance :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Meteor :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้

:-: AQUA FORCE :-: ในกลุ่มของฟอสสายน้ำจะมีทั้งฟอสโจมตีและดีบัพโดยจะเน้นไปทางลดความสามารถของเป้าหมายต่างๆ
http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_01.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_02.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_03.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_06.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_09.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_10.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_11.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/aqua_12.gif
• Ice Shard :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Blind Sight :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Blind Sight:: ทำให้เป้าหมายมีระยะการมองเห็นที่สั้นลง
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Weakness :: ลดพลังป้องกันของเป้าหมาย
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Frost Arrow :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Aqua Blade :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Elemental Burn :: ลดพลังป้องกันธาตุของเป้าหมายที่เลเวล 7 ลดลงธาตุละ 30
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Power Drain :: ลดพลังโจมตีของเป้าหมายมีผลทั้งกายภาพและฟอส
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Wave Rage :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Frost Nova :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Confuse :: ที่เลเวล 7 ทำให้เป้าหมายมีอัตราการหลบหลีกลดลง 30 ความแม่นยำลดลง 30 โอกาสคริติคอลลดลง
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Sloth :: เพิ่มดีเลย์สกิลและฟอสให้เป้าหมายให้นานขึ้นและยังมีผลกับความเร็วในการยิงแบบปกติของลันเชอร์ให้ช้าลงอีกด้วย
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ

:-: TERRA FORCE :-:ความสามารถในการปิดผนึกความสามารถของเป้าหมายนั้นจะอยู่ในกลุ่มของธาตุดิน
http://images.mmosite.com/rf/force/terra_03.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_01.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_02.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_06.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_09.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_10.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_11.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/terra_12.gif
• Vain Break :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Fetor :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Suppress :: เป้าหมายไม่สามารถใช้ฟอสบัพใดๆ
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Repress :: เป้าหมายไม่สามารถใช้ฟอสดีบัพใดๆ
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Tectonic Might :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Toxic Bane :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Ensnare :: ทำให้เป้าหมายอยู่ในโหมดเดินไม่สามารถเข้าสู่โหมดวิ่งได้ (ไอเทมหรือสกิลต่างๆ ที่เพิ่มความเร็วในการเดินยังมีผลตามปกติ)
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Desolate :: เป้าหมายไม่สามารถใช้สกิลบัพใดๆ รวมถึงสกิลคราสที่เป็นบัพ
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Venom Breath :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Sand Storm :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกและส่งผลให้ตัวที่อยู่ข้างหลังเป้าหมายได้รับความเสียหายด้วย
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Entangle :: ทำให้เป้าหมายใช้สกิลโจมตีใดๆ ไม่ได้
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Tranquility :: ทำให้เป้าหมายใช้ฟอสโจมตีใดๆ ไม่ได้
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ

:-: WIND FORCE :-: สำหรับฟอสลมจะเป้นฟอสสำหรับการปลดบัพเป้าหมาย
http://images.mmosite.com/rf/force/wind_01.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_02.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_03.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_06.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_09.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_10.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_11.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/wind_12.gif
• Energy Ball :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Whirlwind :: โจมตีเป้าหมายรอบตัวเราทั้งหมดโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลาง
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Skill Thaw :: ล้างบัพสกิลของเป้าหมาย 1 สกิลบัพ
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Force Extract :: ล้างบัพฟอสของเป้าหมาย 1 ฟอสบัพ
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Electric Bolt :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Air Blast :: โจมตีเป้าหมายรอบตัวเราทั้งหมดโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลาง
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Purge :: ปลดดีบัพที่ได้รับจากศัตรู 1 ดีบัพ(ปลดจากดีบัพล่าสุด สามารถใช้ปลดดีบัพที่เพื่อนโดนได้)
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 2 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Revealer :: ทำให้มองเห็นเป้าหมายที่หายตัวอยู่
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 6 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Blast Shot :: โจมตีเป้าหมายที่เลือกเป้าหมายเดียว
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Lightning Chain :: โจมตีเป้าหมายและรอบๆ เป้าหมายทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (ฟอสนี้ไม่มีคำว่า  Miss!!)
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสต่อสู้
• Skill Revoker :: ล้างบัพสกิลของเป้าหมายออกทั้งหมด
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Force Revoker :: ล้างบัพฟอสของเป้าหมายออกทั้งหมด
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 18 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ

:-: DARK FORCE :-: ฟอสมืดมีใช้เฉพาะเผ่าโคร่าเท่านั้น ซึ่งเน้นไปทางด้านการโจมตีซะทั้งหมด เช่นเพิ่มพลังโจมตีฟอส ลดดีเลย์ฟอส เพิ่มระยะยิงฟอส เป็นต้น
http://images.mmosite.com/rf/force/dark_01.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_02.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_03.gif http://images.mmosite.com/rf/force/dark_04.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_05.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_06.gif http://images.mmosite.com/rf/force/dark_07.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_08.gifhttp://images.mmosite.com/rf/force/dark_09.gif
• Exertion :: เพิ่มความเร็วในการโจมตีแบบธรรมดา(เอาอาวุดจิ่ม) มีผลกับอาวุดสายมีลีเท่านั้น
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Sacrifice :: เปลี่ยน Hp ผู้ใช้เล็กน้อยเป็น Fp
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 2 วินาที • ประเภท :: ฟอสนอกระบบ
• Rush :: ลดดีเลย์ฟอสทั้งหมดที่เลเวล 7 ลดลง 2 วินาที
• ระดับ :: Basic • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Might :: เพิ่มพลังโจมตีฟอส ที่เลเวล 7 เพิ่มพลังโจมตีฟอส 20%
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Broad Outlook :: เพิ่มระยะโจมตีของฟอสให้ไกลขึ้น
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Increase Speed ::ทำให้วิ่งได้เร็วขึ้น 1 ระดับ
• ระดับ :: Expert • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Acute Sight :: เพิ่มความแม่นยำ 30 มีผลกับอาวุททุกประเภท
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ
• Hell Bless :: สร้างความเสียหายเป็นวินาทีให้แก้เป้าหมายอาการเสมือนติดพิษ
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 12 วินาที • ประเภท :: ฟอสดีบัพ
• Efficiency :: ทำให้ใช้ Fp ในการใช้สกิลหรือฟอสต่างๆ น้อยลง
• ระดับ :: Elite • ดีเลย์ :: 1 วินาที • ประเภท :: ฟอสบัพ

Last edited by demony (2011-03-15 12:15:07)

Offline

 

#2 2009-04-17 17:20:00

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

:: Force Battle
• โดนพื้นฐานแล้ว RF จะเซ็ตออโต้มาโคร สกิลหรือฟอสได้ 10 อย่าง ทำให้เราต้องเลือกฟอสที่จะใช้ จากฟอสมากมายที่เรามี สำหรับท่านที่รักสบาย
• ฟอสโจมตี 10 ฟอสจะวนครบรอบดีเลย์ของ Elite พอดี (จะติดดีเลย์อีกนิดหน่อยสำหรับสายอาชีพที่ไม่มีความสามารถในการลดดีเลย์)
• การใช้มาโครเหมาะสำหรับการเก็บเวลโดยมีคนลากให้ มากกว่า สำหรับการต่อสู้ควรเป็นแบบกดด้วยมือหรือแบบแมนแนลนั้นเอง เพราะสามารถเปลี่ยนไปกดฟอสแก้ ฟอสดีบัพ หรือเปลียนอาวุธได้ทันทีไม่ต้องวุ่นวายกับการกดหยุดมาโคร และในการเก็บเลเวลยังสามารถเลือดยิงมอนเตอร์ตามความได้เปรียบของธาตุได้อีกด้วย

ฟอสต่อสู้รูปแบบเดี่ยว
• ใช้สำหรับเก็บเลเวล หรือยิงในที่ๆ มีมอนเตอร์หน้าแน่นจำต้องเลี่ยงฟอสหมู่
• ข้อดีของฟอสเดี่ยวเมื่อยิงต่อเนื่องกันสามารถกดสกิลได้ไวกว่าเวทหมู่(ด้านกราฟิก) แต่มีโอกาสมีสสูงมากเมื่อเจอผู้เล่นจำพวกสายหลบ จำต้องอากาศถุงมือแม่นหรือยาเพิ่มความแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น
http://images.mmosite.com/rf/force/fire_09.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_09.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_09.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_09.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_05.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_06.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_05.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_01.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_03.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_01.gif

ฟอสต่อสู้รูปแบบกลุ่ม
• ฟอสโจมตีกลุ่มนี้มีไม่มาก แต่ทว่าข้อดีที่เพิ่มเข้ามาคือไม่มีคำว่ามีสให้ขึ้นมาให้เห็นอย่างแน่นอน ไม่ว่าเป้าหมายจะมีหลบมากน้อยเพียงใดก็ตาม
• นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม Frost Nova เป็นฟอสอันดับแรกได้อีก แต่เนื่องจากฟอสที่ต้องเข้าประชิดตัวจึงควรใช้เปิดจึงดีที่สุด จะได้ไม่เสียจังหวะระหว่างยิงที่ต้องวิ่งเข้าไปหาเป้าหมาย ทำให้เป้าหมายมีเวลาฟื้นตัวได้ทัน
http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_10.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_12.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_10.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_07.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_04.gif

ฟอสต่อสู้รูปแบบคริติคอล
• ฟอสกลุ่มนี้ก็มีไม่มายเช่นกันแต่จุดเด่นที่การทำคริติคอลที่ค่อนข้างสูง(เห็นผลดีกับมอนเตอร์) จึงเหมาะแก้การนำไปใช้เก็บเลเวลด้วยตัวคนเดียว (คริบ่อยมอนเตอร์ไม่ตบ..) เช่น
http://images.mmosite.com/rf/force/fire_10.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_10.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_10.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_06.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_07.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_06.gif http://images.mmosite.com/rf/force/fire_02.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_04.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_02.gif

ฟอสดีบัพที่ใช้ได้ดีเมื่อปะทะกับลันเชอร์เผ่าแอค
การปะทะกับลันเชอร์กรณีที่เป้าหมายยืนสู้เราไม่จำเป็นต้องไปดีบัพอะไรมากมายเพราะสกิลขณะยืนนั้นไม่ได้รุนแรงมาก ให้เน้นไปทางล้างบัพ ลากขา หรือลดพลังป้องกันต่างๆ แต่ในกรณีที่ลันเชอร์เข้าสู่ซีจโหมด เป้าหมายจะเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องลากขาให้ไปเน้นด้านการผนึกแทน
http://images.mmosite.com/rf/force/terra_11.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_12.gif http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_08.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_11.gif
• Entangle ฟอสสำหรับผนึกสกิลโจมตีหากลันเชอร์ใช้สกิลไม่ได้ดาเมทยิงธรรมดาของลันเชอร์ก็ไม่รุนแรงมากนัก
• Sloth มีผลทำให้ลันเชอร์ยิงกระสุนได้ช้ามาก หากเราใบ้สกิลแล้วยัด Sloth แถมเข้าไป รับรองลันเชอร์ยิงไม่ออก
• Power Drain แสดงผลดีที่สุดเมื่อใช้กับลันเชอร์โหมตซีจเพราะเป็นอาวุธที่แรงที่สุดในเกม หากโดน Power Drain เลเวล 7 เข้าไปจากโดนสกิลที 12k-13k กลายเป็นไม่ถึง 10k คงจะเห็นภาพนะครับว่ามีผลมากขนาดไหน
• กรณีที่เราเล่นแนวซัพพอร์ตไม่เน้นจู่โจมยังสามารถก่อกวนด้วย Skill Revoker เพื่อให้เพื่อนสายมีลีทำดาเมท(ลบบัพแร้งของลันเชอร์เพื่อให้มีลีหวดไม่พลาด)ได้อีกด้วย

ฟอสดีบัพที่ใช้ได้ดีเมื่อปะทะกับสเปคเผ่าแอค
อันที่จริงหากเราฝึกใช้ดีบัพจนชำนาญโอกาศที่เราจะถูกสังหารโดนสเปคนั้นยากมากครับ (เว้นแต่ไปอยู่กลางการ์ดทาวเวอร์)การทำดาเมทของสเปคนั้นคือการยืงกระสุนสตั้นซึ่งมีควมรุนแรงเทียบเท่ากับลันเชอร์ยิงแบบธรรมดาซึ่งเทียบเท่ากับฟอสที่เรายิงออกไปนั้นเองนั้นหมายความว่าโอกาสที่เราจะถูกสังหารนั้นยากมาก ผู้เล่นที่ยังตกเป็นรองอยู่จึงควรผลักดันตัวเองชึ้นมาด้วยดีบัพเหล่านี้
http://images.mmosite.com/rf/force/aqua_12.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_11.gif
• Sloth เป็นดีบัพที่ทำให้เราได้เปรียบสเปคมีผลทำให้ยิงกระสุนแกรเน็ตได้ช้าลงเมื่อเทียบกับ Purge ที่ไว้ใช้ปลดดีบัพที่มีดีเลย์ 2 วินาทีทำให้เราปลดดีบัพตัวเองและยังดีบัพเป้าหมายได้รวมเร็วกว่าสเปคอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ Sloth ยังส่งผลให้แกรเน็ตสตั้นหรือที่สเปคไว้ยิงทำดาเมทยิงได้ช้ามากๆ นั้นหมายถึงโอกาสที่เราจะถูกสังหารจึงน้อยลงเช่นกัน
• Entangle หลายๆ ผู้เล่นอาจจะไม่รู้ว่าแกรเน็ตสตั้นของสเปคนั้นเป็นการโจมตีรูปแบบสกิลโจมตี(เสมือนสกิลมีลี,สกิลแร้ง) หมายความว่าเราสามารถผนึกการโจมตีได้ด้วย Entangle เมื่อเราใบ้แล้วก็เป็นเวลาการดีบัพใส่กันรอเพื่อนมาสมทบ..

ฟอสดีบัพที่ใช้ได้ดีเมื่อปะทะกับมีลีและแร้งเจอร์เผ่าแอค
http://images.mmosite.com/rf/force/wind_11.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_11.gif
• Skill Revoker การปลดบัพจะมีผลดีมากเมื่อปลดบัพสายแร้งเพราะบัพสายแร้งมีแต่บัพที่จำเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความแม่น ระยะยิง โอกาสคริติคอล ความเร็วในการยิง ในส่วนของการปลดบัพสายมีลีนั้นจะมีจุดเด่นอยู่ที่การปลดบัพ couter atk ผลของมันจะเป็นการหลบการโจมตีที่อยู่ประชิดตัวแบบสมบูรณ์โดยมีโอกาสมากพอสมควรจึงควรใช้ Skill Rovoker เพื่อให้เพื่อนสายมีลีทำการโจมตีได้อย่างดีเยี่ยม
• Entangle ใช้ในการผนึกสกิลโจมตี แต่โดยรวมแล้วสกิลของเป้าหมายครั้งนี้ไม่ค่อยรุนแรงนักเมื่อเทียบกับลันเชอร์ หากไม่จำเป็นเก็บไว้ผนึกลันเชอร์จะดีกว่า

ฟอสดีบัพที่ใช้ได้ดีเมื่อปะทะกับเทมพาและแอดเว็นเจอร์เผ่าโคร่า
http://images.mmosite.com/rf/force/wind_12.gif http://images.mmosite.com/rf/force/terra_11.gif
• Force Revoker เนื่องจากสายมีลีและแร้งของโคร่าจำเป็นต้องใช้บัพสนับสนุนอย่างการวิ่งเร็วเช่นเดียวกับเบล การปลดบัพฟอสออกไป ทำให้ความคล่องตัวของเป้าหมายลดต่ำมาก จะเดินเข้ามาโจมตีก็เต่ากว่าจะมาถึงตัวเรานั้นมีเวลาให้เราเตรียมตัวรับมืออีกเยอะ
• Entangle ในแพชล่าสุดที่ nxz เราเล่นกันอยู่นั้นสายมีลียังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ หากเราเจอเทมพาเข้ามาใกล้ ให้ใช้ Confuse แทนครับดีบัพนี้จะลดความแม่นยำและโอกาสทำคริติคอลลงเมื่อเทมพาทำคริติคอลไม่ได้ เราเพียงถอยหลังไม่กี่ก้าวเราก็รอดพ้นจากความน่ากลัวของสายมีลีที่แรงที่สุดในเกมแล้วละครับ ที่น่ากลัวจริงๆ จะเป็นแอดเว็นเจอร์ที่ทำดาเมทได้สูสีกับเทมพาแถมเป็นการโจมตีระยะไกลซะด้วย จึงควรใช้ Entangle กับแอดเว็นเจอร์ดีกว่า

ฟอสดีบัพที่ใช้ได้ดีเมื่อปะทะกับสายฟอสเผ่าโคร่า
http://images.mmosite.com/rf/force/terra_02.gif http://images.mmosite.com/rf/force/wind_12.gif
• การปะทะกับสายนี้ค่อยข้างเสียเปรียบครับเนื่องจากเป็นสายฟอสเหมือนกัน นั้นหมายความว่ามีดีบัพเหมือเราซะหมด จุดได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นการใช้ Repress เพื่อทำให้เป้าหมายดีบัพเราไม่ได้ และ Force Revoker ที่ทำให้เป้าหมายเสียบัพสนับสนุนส่งผลให้เสียจังหวะการเล่น ดีบัพที่ทำให้เสียจังหวะการเล่นอีกอันก็คือ Sloth ทำให้ดีเลย์ฟอสทั้งหมดของเป้าหมายนั้นมากขึ้น แต่ทว่าเราเองก็มีข้อเสียเหมือนกับทางนั้นเช่นเดียวกัน . . .

การเลือกใช้ฟอสต่อสู้กับเป้าหมายต่างเผ่า
• การเลือกใช้ฟอสต่อสู้นั้นจะใช้ได้ดี 2 ประเภทครับ คือ ฟอสรูปแบบตัวเดียว และรูปแบบกลุ่ม
• ฟอสรูปแบบกลุ่มมีผลดีกับเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ช้า หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่นลันเชอร์โหมดตั้งซีจ หรือเป้าหมายที่ถูกตรึงเอาไว้ หากเป้าหมายเคลื่อนที่ได้รวมเร็วจะส่งผลให้ฟอสแบบกลุ่มความเสียหายที่แกว่งอย่างเห็นได้ชัด
• ฟอสรูปแบบเดียวนั้นจะใช้ได้ดีเมื่อโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อที่ตลอดเวลา เช่นสายมีลีหรือแร้งเจอร์ แต่จำมีความรุนแรงน้อยกว่าฟอสแบบกลุ่ม

ดีบัพคุณภาพดีที่ถูกลืม

Comming Soon

Last edited by demony (2014-01-19 21:31:40)

Offline

 

#3 2009-04-17 17:45:16

jedkea
สมาชิก
From: ดับดิ้นดินกลบกาย
Registered: 2007-06-26
Posts: 1404

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

หยุดเฟร้ยยย   - -  บางอันมัน บัพ ของโคนิ --


จะอาววว กลับบ้าน

http://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gifhttp://i362.photobucket.com/albums/oo67/dwantokk/lolibakacom_243881gif.gif

Offline

 

#4 2009-04-17 18:31:36

Katop
สมาชิก
Registered: 2009-01-24
Posts: 502

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

เบลนะทั่น - -


http://ilaw.or.th/sites/default/files/banner/banner-comp234x60.png
http://image.free.in.th/z/ie/yukosig.jpghttp://i52.tinypic.com/smvvnm.png

Offline

 

#5 2009-04-17 19:36:26

donmyah
Unbanned User
From: DoGnotEat Guild
Registered: 2007-09-11
Posts: 218

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ก็เขาจะให้ดูด้วยว่า ฟอสสายดาร์คเป็นยังไง คงไม่เสียหายอะไรหรอกค่ะ

ดีซะอีกจะได้รู้ว่าศัตรูเรามีบัฟอะไรยังไงบ้าง


|Uuซ์ : DoGnotEaT  Lv: 49   Berserker (ตูจะรีเป็นสายบอม)

Benaz : DoGnotEaT Lv: 56  Holy Chanda ยังเป็นเด็กน้อย

Offline

 

#6 2009-04-20 15:24:45

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

อัพเดตละ ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบอกด้วยนะ

เดวใส่สีทีหลัง เครื่องผมมันใส่สีไม่ได้ - -

Offline

 

#7 2009-04-20 16:21:13

godoshir
เสียชีวิต
From: อกของ อาเมริจางงงง
Registered: 2007-07-08
Posts: 3082

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ดีเลย์ของpurge ผิด

013 มาจับผิดแมท

Offline

 

#8 2009-04-20 16:31:15

bnplay
Banned
From: K-ON BU..~ fuwa fuwa time~*
Registered: 2006-11-21
Posts: 2167
Website

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

purge ดีเลแค่ 2 วิวุ่ย 6วิก็ไม่ต้องทำไรกินแล้ว

แต่ถ้าเพื่อนๆเล่น Holy chandra ละก็ทั้ง Heal ทั้ง purge ไร้ดีเลจ้ะ


17 p.m. - 19 p.m. OFF LINE Status รออัพเดต sig กิล ลิโป้ ช้านสึดยอด 032 ปวดท้องจัง014
http://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/manakana.gifhttp://i201.photobucket.com/albums/aa283/bnplay/932d6fff22afb8bd046a022c4703dbcf2.jpg

Offline

 

#9 2009-04-20 16:36:09

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

- - แก้ ละ อ่านละเอียด ดีแท้

Offline

 

#10 2009-04-20 17:32:42

gewehr
Banned
Registered: 2006-12-05
Posts: 101

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ดีเลย์ force revoker กับ skill revoker ดีเลย์ 18วินะ ไม่ใช่ 6วิแล้ว

ดีบัฟอื่นๆ น่าจะมีดีเลย์เท่ากับเวทย์ยืงของแต่ละระดับแล้วมั้ง ถ้าจำไม่ผิด

Last edited by gewehr (2009-04-20 17:34:19)


If you are not with me...Then you are my enemy
http://img40.imageshack.us/img40/8455/ptasig.jpg

Offline

 

#11 2009-04-20 18:24:30

nicotin
Suffocate
From: อลาเครเชีย
Registered: 2006-12-18
Posts: 417

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

พูดถึงฟอสแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เบื่อตาเอ๋็ ทอป แมคคคค


Take one step back , two steps forward..


Offline

 

#12 2009-04-20 18:30:25

xexalskyline
สมาชิก
Registered: 2006-10-15
Posts: 296

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ดีบัฟอื่นๆนอกจากrevolkerดีเลย์เท่าเวทย์ยิง แน่นอน


http://upic.me/i/od/mariyaverti2.jpg

Offline

 

#13 2009-04-20 18:51:08

Katop
สมาชิก
Registered: 2009-01-24
Posts: 502

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

nicotin wrote:

พูดถึงฟอสแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เบื่อตาเอ๋็ ทอป แมคคคค

012

ตรูเล่นดาบเฟ้ย

เกี่ยวรายกับเวทอ่า 016


http://ilaw.or.th/sites/default/files/banner/banner-comp234x60.png
http://image.free.in.th/z/ie/yukosig.jpghttp://i52.tinypic.com/smvvnm.png

Offline

 

#14 2009-09-01 19:55:45

Citroen
เด็กใหม่
Registered: 2008-03-21
Posts: 3

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

.....................


COMING SOON !!!!!!


http://i3.ytimg.com/vi/rR026QO0J9Q/hqdefault.jpg

Offline

 

#15 2009-09-01 21:53:08

supahcha001
◙~ S☼nia ~◙
From: SLeePiNg ╬ F☼ReSt
Registered: 2006-12-14
Posts: 1283

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ทริคท่านช่างน่ากลัวจิง ๆ *0*


~~~ Sonia Road~~~
แอบเพ้อฝันตลอดมา ว่าเราคงได้พบกันอีกครั้ง ทั้งที่มันคงเป็นได้แค่ปาฏิหารย์

Offline

 

#16 2010-12-26 19:28:15

kingzaja
ผู้สนับสนุน
Registered: 2009-07-20
Posts: 141

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ถ้ามากันเยอะจะทันได้ใช้ไหมนั่น

Offline

 

#17 2010-12-26 19:29:31

kingzaja
ผู้สนับสนุน
Registered: 2009-07-20
Posts: 141

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ได้ใช้กับ1คนที่เหลือรุมสกำ

Offline

 

#18 2011-01-20 14:35:34

kingzaja
ผู้สนับสนุน
Registered: 2009-07-20
Posts: 141

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ขอแบบที่ฟอสใช้สู้กับสเปคได้มีไหม

Offline

 

#19 2011-03-14 11:40:29

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

เจอที่ผิดพลาด *0* เดียวไปทำการแก้ไขรีเมคใหม่ก่อน 5-7 วันน่าจะเสร็จพร้อมเทคนิคใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับแพชปัจจุปันของเราครอบคลุมทั้งบู๊แอคและบู๊โค ไอหย๋า

Offline

 

#20 2011-03-15 12:12:22

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

ลงใหม่ละ อยากให้เพิ่มเติมอะไรบอกนะ

Last edited by demony (2011-03-15 12:12:32)

Offline

 

#21 2011-03-15 12:58:21

testtype
บักหำ
From: บักหำ
Registered: 2007-10-25
Posts: 504

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

เอาแต่เผ่าที่ตัวเองเล่นอ่ะโห่..ว่ะ


ก็          แค่         เกมส์

ก็          แค่         นั้น

Offline

 

#22 2011-03-15 13:02:04

demony
ไลบร้า
Registered: 2007-12-26
Posts: 1093

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

- - มันก็ไม่แปลกนิ
ก็ว่าจะเข้าไปปัดฝุ่นกระทู้แกรเน็ตอยู่เหมือนกัน ว่าจะไล่ปัดฝุ่นทุกกระทู้อะ

Offline

 

#23 2011-03-25 16:02:35

t8
78
From: Accretia Empires
Registered: 2010-07-24
Posts: 653

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

*0* อัพใหม่ล่ะ แหล่ม ๆ


เก็บไว้ใน ความทรงจำ

Offline

 

#24 2011-05-04 15:30:17

ruiee462
ผู้สนับสนุน
Registered: 2007-10-29
Posts: 224

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

น้อยคนที่จะเข้ามา อ่าน


hhttp://images.temppic.com/10-11-2011/images_vertis/1320892539_0.81039900.jpg

ePooMz ... เดินๆดีๆ ไม่ดีมีKill

Offline

 

#25 2011-05-04 15:38:18

ruiee462
ผู้สนับสนุน
Registered: 2007-10-29
Posts: 224

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

แต่ก้อนะ ยาล้างดีบัพช่วยคุณได้  แต่ถ้าจะเอาสะจัย ก้อ ยัดดีบัพเข้าไป


hhttp://images.temppic.com/10-11-2011/images_vertis/1320892539_0.81039900.jpg

ePooMz ... เดินๆดีๆ ไม่ดีมีKill

Offline

 

#26 2011-05-04 18:40:14

t8
78
From: Accretia Empires
Registered: 2010-07-24
Posts: 653

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

กดทีเดียวหายทั้งแผง - -


เก็บไว้ใน ความทรงจำ

Offline

 

#27 2013-10-16 19:02:33

gyffon
MXz
Registered: 2012-04-20
Posts: 25

Re: -Guide- ข้อมูล FORCE และเทคนิคการ Debuff (ใหม่)

http://image.free.in.th/v/2013/in/131016075638.png
ไม้คริบวกห้า หรือเวทโล่ 2 คน เวลสบายแล้วเอาแบบชัวๆก็สามคนไปเลย ไม่ต้องใช้แท้ง อิอิ

Last edited by gyffon (2013-10-16 19:03:43)


แอบยิง วิ่งหนี รูนแข็ง วาปกลับ ^^

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson