#1 2008-05-05 06:41:44

attapolr
ผู้สนับสนุน
Registered: 2007-10-19
Posts: 780

EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

ผมเห็นว่าจะสะดวกในการอ่านกับเผ่าเราเลยไปCOPYเขามาครับ
อัพครั้งนี้เปลี่ยนหลายอย่างมากมาย บางคนในเผ่าอาจไม่ได้เข้ามาดู ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าไม่ศึกษากันไว้ก่อนบ้าง
พอมันเข้ามาจิงๆ บางอย่างอาจจะเตรียมตัวไม่ทันกันได้

จากที่ผมอ่านผ่านๆดูมีหลายอย่างที่ควรให้ทุกคนรู้ เลยจาคัดลอกอ้างอิงจากที่น้าแอดเอามาลงไว้ให้นะ

http://rf.nxzgame.com/viewtopic.php?id=5070

คงไม่หมดทุกอย่างจากกระทู้นี้ แต่จาคัดมาแค่อันที่คิดว่า เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก หรือเพิ่มมาใหม่น่ารู้

เริ่มเลยละกันเน้ออออ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Class C Armour Update

1. It is now possible to combine Class C Armour and Class C Shields.

After taking the combination material to the Hero, players may ?C depending on the probability ?C receive the combined item.

Combination material
* Purple Excelsior Class C : 1
* Purple Excelsior 99 Pieces
* Red Stone 10
* Armour ability 10 for each option
* 1~5 favour upgraded Class B Armour/Shield(The more favour the item has, the higher probability of success)

Armour ability can randomly be acquired from the ability box.
* Can be acquired from monster classes higher than Turncoat in the Sette Desert.
* Can be acquired from monsters in Cauldron Volcano Area.
* Can be acquired from monsters in Elan area.
* Can be acquired from pit bosses.

2. Red Stones will now be produced after processing Ore +3

This product is used as a combination material for Class C Armour.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มมาก็ ทำชุด กับ โล่ส้มก่อนเลย

1.สามารถรวม เกราะ คลาสC และ โล่คลาสC ได้แล้ว (ClassC หรือของส้มที่เราเรียกกันนั่นเอง)

สามารถทำได้ที่ NPC Hero และสิ่งที่ต้องใช้คือ

* หินม่วง C 1 ก้อน
* เศษหินม่วง 99 ชิ้น
* Red Stone 10 (หาได้จาก การสกัดแร่ +3)
* อ๊อฟชั่นของเกราะ 10 อัน ของแต่ล่ะอ๊อฟชั่น
* เกราะ หรือ โล่ที่อัพเกรด 1~5 ขั้น (ยิ่งอัพมากโอกาสติดยิ่งมีมากขึ้น)

อ๊อฟชั่นของเกราะนั่นจะสุ่มจาก กล่องอ๊อฟชั่น หรือ ability box
* ได้จาก มอนที่ระดับสูงกว่า Turncoat ที่ทะเลทราย
* ได้จาก มอนใน แม๊พ ภูเขาไฟ
* ได้จาก มอนใน เขตอิลัน
* ได้จาก บอสทั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Level 50 Battle Dungeon Update

1. Level 50 Raid Battle Dungeon has been added.

Upon completion of the Dungeon, players may be awarded Lv 50 Ancient[Leon's Weapon item]item pieces.

2. The Following pit bosses will drop the Lv 50 gateway:

    * Pit Boss in Elan area.

    * Belphagor in Cauldron Volcano area.

    * Hora Amored Ghost in Sette Desert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัพเดท ดันเจี้ยน lv 50
1. เพิ่ม เรท ดันเจี้ยน lv 50
    เมื่อจบดันเจี้ยน ผู้เล่นอาจได้ รางวัลเป็น Lv50 Ancient[Leon's Weapon item]item
2. ประตูดันเจี้ยนหาได้จาก บอสต่อไปนี้
* บอสในเขต Elan
* Belphagor บอสภูเขาไฟ
* Hora Amored Ghost บอสใหม่ที่จะเพิ่มมาในเขต ทะเลทราย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Update

1. [Expensive Rare Amour/Weapon Vendor] Their item price has been increased.

Armour/Weapon Crafting requires more components.

Chance of crafting Intense Armour/Weapon has been increased.

Loot has been erased from HQ Sundry Shop's selling list.

2. Healing Grenade has been added.

Can be purchased from Platform Sundry Shop (Porty NPC).

Level 30+ grenade launchers only

3. Excelsior (not the piece) will not be dropped in Cauldron Volcanic area anymore.

Excelsior piece will be dropped as before.

[silver and gold catalyst] Price decreased greatly.

4. Ancient [Leon's Weapon items] item has increased attack points.

It is higher than intense weapons of the same level.

Min and Max damage now has a greater gap between them.

5. Accretian's elemental accessories no longer have detect ability

Normal accessories with detect option will remain the same.

6. Level 50 Ancient [Leon's Weapon item] item has been added.

A single piece will be given when completing level 50 raid battle dungeons.

Combining is not 100% guaranteed and CAN fail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตเดท Item
1. [ร้านขาย ชุด/อาวุธ แพง] ของในร้านราคาจะสูงขึ้น
    การคราฟอาวุธ/ชุด ใช้ของมากขึ้นกว่าเดิม
    โอกาศติด อาวุธ/ชุดทอง เพิ่มขึ้น
    Loot ถูกตัดออกจากรายการขายของ HQ Sundry Shop's selling list
2. มีกระสุนฮีลแกรเนตขาย (แอคมันจะฮีลได้แล้ววุ๊ย)
    ซื้อได้จาก Platform Sundry Shop
    lv 30+ เกรตเนต เท่านั้น (อย่างน้อยก็ฮีลได้แค่คนที่ถือ เกรเนต เกิน lv 1 ได้ ไม่ใช่ทั้งเผ่า *-*)
3. Excelsior หรือหินที่ไม่ใช่ เศษ จะไม่ดรอป ที่ ภูเขาไฟอีกต่อไป
    Excelsior แบบเป็นเศษ จะดรอปแทน เหมือนแต่ก่อน
4. Ancient [Leon's Weapon items] item เพิ่ม ค่าโจมตี
    สูงกว่า อาวุธทองใน lv เท่ากัน
    ระยะห่างของพลังโจมตี min กับ max ของอาวุธ จะยิ่งห่างมากขึ้น
5. ปรับดับ Elemental ของ เผ่า Acc จะไม่มีอ๊อฟชั่น Detect อีกต่อไป
    ประดับธรรมดาที่มี อ๊อฟชั่น Detect ยังคงมีเหมือนเดิม    (นับว่าอาจเป็นข่าวดีของสายบอมเผ่าอื่น)
6.เพิ่ม Level 50 Ancient [Leon's Weapon item] item
    ชิ้นส่วน จะได้จากการจบดันเจี้ยน lv 50
    การรวม มีโอกาสพลาด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Force & Skill Update

1. Accretia's Punisher class now has a shorter delay on their Magnetic net class skill.

40 sec
# > 25 sec

But the SP Cost has increased to 120

2. MAU secondary Weapon's quantity has changed.

Curve Web Energy is changed to 2PCS

Multi Missile is changed to 5PCS

3. Every force skill (Debuff, Buff) can now only be cast when holding a staff.

Holy and Dark force are exceptions and can be cast regardless of what you have equipped.

4. Debuff force delay is greatly increased.

Basic has the same delay as before.

Expert delay has been doubled.

Elite delay has been tripled.

5. Debuff force's duration has increased.

Basic has the same duration as before.

Expert's duration has increased moderately.

Elite's duration has increased greatly.

6. Debuff force's casting delay has increased greatly.

Basic has the same casting delay as before.

Expert's casting delay has increased moderately.

Elite's casting delay has increased greatly.

Thawing / Release are the only exceptions. Refreshing, individual cancellations are not.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัพเดท ฟอส และ สกิล
1. สกิล Magnetic net ของ Accretia's Punisher ลดเวลาดีเลย์ลง จาก 40 วิ เหลือ 25 วิ แต่ใช้ SP 120
2. จำนวนกระสุนอาวุธ Sub ของ MAU เปลี่ยน
    Curve Web Energy แพคล่ะ 2
    Multi Missile แพคล่ะ 5 (คงเหมือนกับปัจจุบันตอนนี้)
3. ทุกสกิลฟอส (บัฟ และ ดีบัฟ) จากนี้สามารถร่ายได้ต่อเมื่อถือคทาเท่านั้น
    ฟอส Holy กับ Dark ได้รับการยกเว้น ให้ร่ายได้ไม่ว่าจะถืออะไรอยู่ (เหมือนเดิม)
4. เวลา ดีเลย์ เวท ดีบัฟ เพิ่มขึ้น
    Basic เหมือนเดิม เท่าปกติ
    Expert เพิ่มดีเลย์เป็น 2 เท่า (ปกติมี 6 วินาที 2 เท่าก็เป็น 12 วินาที)
    Elite เพิ่มดีเลย์เป็น 3 เท่า (ปกติมี 6 วินาที 3 เท่าก็เป็น 18 วินาที)
ถ้าใครเก็บดีบัฟ Expert Elite หลังจากอัพแพชคงช้ากว่าตอนนี้ 2-3 เท่าแน่ๆ
5. ผลความนานของดีบัฟเพิ่มขึ้น
    Basic เหมือนเดิม เท่าปกติ
    Expert เพิ่มความนานขึ้นปานกลาง
    Elite เพิ่มความนานขึ้นมาก
6. เวลาการร่ายของดีบัฟเพิ่มขึ้น
    Basic เหมือนเดิม เท่าปกติ
    Expert เพิ่มความนานขึ้นปานกลาง
    Elite เพิ่มความนานขึ้นมาก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certain Talic Effects have been changed

    * Wisdom Talic (Armour: Helmet)
          o Cancellation Skill is changed to depend on the probability
          o Cancellation Skill removes all the continuing skill or force


    * Restoration Talic
          o The talic now removes the last talic in the item not all of the talics
          o After removing the last installed talic, corresponding talic will appear in the inventory
          o If the Inventory is full, it will drop on the floor. Looting authority will be granted to the Character for certain amount time


    * Darkness Talic (Armour: Glove)
          o It has been changed to lower the opponent's block rate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทาลิกบางชนิดเปลี่ยน ความสามารถ
*Wisdom Talic (Armour: ส่วนหัว)
    - การยกเลิก skill เปลี่ยนเป็น ขึ้นอยู่กับ โอกาศ

* Restoration Talic
    - จะล้างทาลิกอันสุดท้ายออก ไม่ใช้ล้างทั้งหมดเหมือนแต่ก่อน
    - ทาลิกที่ถูกล้างออกจะมาอยู่ในช่องเก็บของ
    - ถ้าช่องเก็บของเต็มจะตกลงที่พื้น เป็นชื่อของ เจ้าของชั่วขณะ

* Darkness Talic (Armour: ถุงมือ)
    - เปลี่ยนเป็นลดอัตราบล๊อกของฝ่ายตรงข้าม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Addition of Defence Point Potion

    * Addition of +20% Defence Point Potion.
          o Possible to purchase it from accessory Seller in Elan plateau.12. Addition of Radar Item

    * Radar item displays the specified information on the mini-map, map must be open before activating.
          o Possible to purchase it from Expensive supply Seller NPC in HQ

    * Items in detail
          o Satellite Radar : Displays the same race and Pitbosses on the mini-map
          o High-speed Satellite Radar : Displays the same race and other races on the mini-map
          o Ultra Satellite Radar : Displays the same race, other races and Race Leader on the mini-map

13. Addition of Cure Grenade

    * Name : Cure Grenade
          o Effect : Removes debuffs from an ally
          o How to purchase? : Possible to purchase from weapon store
          o Usage : Only possible to use within the Accretian Race

15. Cure Potions for the three races usage delay has been changed to 5 seconds
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพิ่ม ยาเพิ่ม Def +20%
    * ซื้อได้ที่ ร้านขายของที่ Elan

เพิ่ม ไอเทม เรด้า
    * เรด้ามีไว้ทำไม => เรด้ามีไว้แสดงข้อมูลเฉพาะบางอย่างบน mini-map ต้องเปิด mini-map ก่อนกดใช้ เรด้า
        - ซื้อได้ที่ Expensive supply Seller NPC ที่ HQ
    * เรด้ามีแบบไหนบ้าง มีความสามารถอะไรบ้าง
        - Satellite Radar : แสดง ตำแหน่งเผ่าเดียวกัน และ บอส บน mini-map
        - High-speed Satellite Radar : แสดง ตำแหน่งเผ่าเดียวกัน และ ต่างเผ่าบน mini-map
        - Ultra Satellite Radar : แสดง ตำแหน่งเผ่าเดียวกัน ต่างเผ่า และ หัวเผ่า บน mini-map (หนุกหนานล่ะงานนี้ *-*)

เพิ่ม กระสุน Cure เกรเนต
    * ชื่อ : Cure Grenade
        - Effect : ล้าง ดีบัฟ จากเป้าหมายเผ่าเดียวกัน
        - ซื้อที่ไหน?(ถามมาได้) : weapon store (ก็ร้านอาวุธอ่ะเดะ)
        - การเอาไปใช้ : มีผลกับเผ่า Accretian เท่านั้น
        (กดยาได้ ยังจามีกระสุนรักษาอีกเหรอ *0* ถึงแม้ยาแก้จะเพิ่มดีเลย์ก็ตามที)

Cure Potion ของทั้ง 3 เผ่า เปลี่ยนดีเลย์เป็น 5 วินาที
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Battle Dungeons

Part of the level 41 ~ 50 Battle Dungeon Monster's abilities have been changed.

    * Clod Battle Dungeon
          o Heavy Meat Clod Boss HP doubled.

    * Hobo Battle Dungeon
          o Armoured Hobo Blade Boss HP doubled.
          o Changed to recover the HP.

    * King Tweezer Battle Dungeon
          o Regular Monster HP doubled.

    * Passer Battle Dungeon
          o Armoured Passer Beta Boss HP doubled.
          o Changed to recover the HP.

    * Thorn Ash Battle Dungeon
          o Regular Monster HP doubled.
          o Changed from hunting 200 monsters to 300 monsters

    * Anabola Battle Dungeon
          o Regular Monster HP doubled.
          o Changed from hunting 200 monsters to 300 monsters

    * Heller Battle Dungeon
          o Queen Naiad Heller Boss HP doubled.
          o Changed to recover the HP.

    * Calliana Battle Dungeon
          o Regular Monster HP doubled.

    * Snatcher Rex Battle Dungeon
          o Snatcher Horn Rex Boss HP doubled.
          o Changed to recover the HP.

    * Turncoat Battle Dungeon
          o Turncoat Commander Boss HP doubled.
          o Changed to recover the HP.

2. Battle Dungeon Gate Drop positions have been changed.

    * Ether Area: Can only receive Level 41 ~ 45 Battle Dungeon Gates
    * Cauldron Volcano Area: Can only receive Level 46 ~ 50 Battle Dungeon Gate.
    * Acquire the Dark Hole dungeon at Elan Plateau

3. Dark Hole difficulty and reward have been changed.

Please note: The below is for Dark Hole’s only!

    * Entry level has been changed from 43 to 45
    * EXP reward have been increase by a lot.
    * The reward has been increased as well.
          o Elemental accessories and C Class weapons reward probability have been increased dramatically.

    * The additional time for hunting Steamer Area Regular Monsters has been changed from 3 sec to 2 sec.

4. Gate manager and Gate structure positions have been changed.

    * Bellato: Moved near to Hero area.
    * Cora: Moved near to portal area.
    * Accretia: Moved near to portal area.

5. When a Gate is opened, the animation effect is only visible to the Party that opened the gate.

6. The difficulty of the Battle Dungeon for lower level players have been reduced.

    * Level 15~20 Dungeon: Monster number decreased by 50% and time bonus increased from 2 sec to 5 sec for each kill.
    * Level 21~25 Dungeon: Monster number decreased by 30% and time bonus increased from 2 sec to 4 sec for each kill.
    * Level 26~30 Dungeon: Monster number decreased by 30% and time bonus increased from 2 sec to 3 sec for each kill.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบทเทิลดันเจี้ยว เอ๊ย ดันเจี้ยน ^^"
ความสามารถมอนในดัน lv 41-50 มีการเปลี่ยนแปลง

    * Clod Battle Dungeon
        - Heavy Meat Clod Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
    * Hobo Battle Dungeon
        - Armoured Hobo Blade Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
        - HP รีเจนได้
    * King Tweezer Battle Dungeon
                 - มอนในดัน HP เพิ่ม 2 เท่า
    * Passer Battle Dungeon
        - Armoured Passer Beta Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
        - HP รีเจนได้
    * Thorn Ash Battle Dungeon
        - มอนในดัน HP เพิ่ม 2 เท่า
        - เปลี่ยนจากล่า 200 ตัวเป็น 300 ตัว
    * Anabola Battle Dungeon
        - มอนในดัน HP เพิ่ม 2 เท่า
        - เปลี่ยนจากล่า 200 ตัวเป็น 300 ตัว
    * Heller Battle Dungeon
        - Queen Naiad Heller Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
        - HP รีเจนได้
    * Calliana Battle Dungeon
        - มอนในดัน HP เพิ่ม 2 เท่า
    * Snatcher Rex Battle Dungeon
        - Snatcher Horn Rex Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
        - HP รีเจนได้
    * Turncoat Battle Dungeon
        - Turncoat Commander Boss HP เพิ่ม 2 เท่า
        - HP รีเจนได้

2. เปลี่ยนแหล่งที่ดรอป เกทดันเจี้ยน
    * Ether Area : จะหาได้แต่ ดัน lv 41-45
    * Cauldron Volcano Area : จะหาได้แต่ ดัน 46-50
    * Elan Plateau : ดัน Dark Hole

3. เปลี่ยน ความยากดัน Dark Hole และรางวัล
    __--** ข้างล่างนี้เฉพาะดัน Dark Hole เท่านั้น **--__
    * lv ที่เริ่มเข้าได้เปลี่ยนจาก 43 เป็น 45
    * รางวัล EXP ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเยอะมาก
    * เพิ่มรางวัลขึ้นอย่างดี *0*
        - โอกาสได้ประดับ Elemental และ อาวุธส้ม เพิ่มมากขึ้น
    * ช่วงล่าใน Steamer Area หลังจากฆ่ามอนในพื้นที่ เวลาที่เพิ่มขึ้น จาก 3 วิ เปลี่ยนเป็น 2 วิ ต่อตัว

4. NPC เปิดเกท และ เกท ย้ายตำแหน่ง
    * เบล : ย้ายมาใกล้ๆกับ Hero
    * โคร่า : ย้ายมาใกลัๆกับ พื้นที่ วาป
    * แอค : ย้ายมาใกล้ๆกับ พื้นที่ วาป

5. เมื่อเกทถูกเปิด เอฟเฟคแอนนิเมชั่น จะเห็นเฉพาะคนในปาตี้เท่านั้น

6. ลดความยากของ ดัน สำหรับผู้เล่น lv น้อย ลงมา
    * ดัน lv 15-20 : ลดจำนวนมอนสเตอร์ลง 50% เพิ่มเวลาโบนัส จาก 2 วิ เป็น 5 วิ ต่อ 1 ตัว
    * ดัน lv 21-25 : ลดจำนวนมอนสเตอร์ลง 30% เพิ่มเวลาโบนัส จาก 2 วิ เป็น 4 วิ ต่อ 1 ตัว
    * ดัน lv 26-30 : ลดจำนวนมอนสเตอร์ลง 30% เพิ่มเวลาโบนัส จาก 2 วิ เป็น 3 วิ ต่อ 1 ตัว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processing / Mining

1. During Mineral processing, number of items appearing have been decreased by a little.

    * The processing fee has been decreased proportionally to the decrease in the number of items appearing.2. Mined Ore can no longer be dropped or placed in bank storage.

    * It is possible to sell the items to the store or trade between the players, also the selling price has been dropped drastically.

3. Addition of Jewellery collecting Monster Quest.

    * During monster hunting the probability of the rare stone dropping has been fixed.
    * The acquired stone can be processed, crafted, and manufactured in to Jewellery through the mineral seller.
    * If the player gives the processed stone, crafted stone, or manufactured Jewellery to the Jewellery-collecting monster, the player will receive a Present Box depending on the value of the stone.
    * Different kinds of rewards will be rewarded when the present box is opened.

4. Clicking on the Ore in the UMT Storage will move it directly to your Inventory.

5. Talics can no longer be received from processing +4 Ore.

6. The amount of time between receiving ore from mining in the portal area of Crag Mine has been increased dramatically.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การถลุงและการขุดแร่

1. ในการถลุงแร่ จำนวนของ ของที่จะได้มา ลดลงนิดส์นึง (ให้มันลดแค่นิดเดียวจิงๆนะ - -")
    * ราคาการถลุงแร่ ก็ลดตาม ไปด้วย เพราะว่า ลดของที่เราจะได้

2. แร่ที่ขุดมา ไม่สามารถทิ้งลงพื้น และ ใส่แบงค์ได้
    * สามารถขายได้กับร้านค้า หรือ เทรดระหว่างผู้เล่นได้ และ ราคาขายยังลดลงมากด้วย (เวรกำ หนทางหาตังฉานนนน T_T แงงง)

3. พลอยที่เพิ่มเข้ามาจากการล่ามอนเควส
    * ระว่างการล่า อาจมีโอกาสดรอป หินหายาก
    * หินที่ได้มานั้น สามารถ นำไป processed, crafted, and manufactured เป็น Jewellery ได้ที่ คนขายแร่
    * ถ้าผู้เล่น ให้ processed stone, crafted stone, or manufactured Jewellery กับ Jewellery-collecting monster ผู้เล่นจะได้รับ Present Box  ขึ้นอยู่กับ ค่าของหินที่เอามาแลก
    * ความแตกต่างของราลวัลที่จะได้ เมื่อเปิด present box


4. เวลลาคลิกที่ใน UTM แร่จะเด้งเข้าตัวอัตโนมัติ

5. จะไม่ได้ทาลิกจาก แร่+4 อีกต่อไป

6. ความเร็วในการได้แร่เวลาขุดในเขตวาปในแม๊พ Crag Mine เพิ่มขึ้น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balancing

3. Some Animus abilities have been improved and the attack method has been changed.

    * Inanna
    * Health Recovery usage range increased.
    * Hecate - Attacking method has been changed from individual attack to range attack.
          o Effect have changed to explosive kind.4. Elan Plateau Monster accuracy rate has been increase.

5. The position and number of some monsters in Ether has been changed.

    * White Hole
          o The number of Caliana have been decreased by a large amount.
          o The number of Hobo Blade and Passer Alpha have been increased by a little.
          o As the player moves towards the middle of the map, the number of Caliana monsters increases.

    * Captivating land
          o Caliana Archer have been decreased by a large amount
          o The number of Assassin Builder B monsters has increased slightly.
          o As the player moves towards the middle of the map, the number of Assassin Builder B increases.
          o Caliana Archer attack range has decreased a little.

9. Defence Gauge damage has been changed.

    * Damage from the monster will effect more on the defence gauge.

12. Resistance related balance has been re-adjusted.

    * Accessory Resistance has decreased by a wide range.
    * The resistance increasing value and effect due to the Resistance Talic Upgrade has been decreased by a large amount
    * Ranger Armour Resistance has decreased by a large amount.

14. Grenade launcher delay has decreased from 5 sec to 3 sec.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรับสมดุลย์

3. ความสามารถซัมม่อนบางประเภทได้รับการพัฒนา และ วีธีโจมตีเปลี่ยนไป
    * Inanna
        - ฮีลได้ไกลขึ้น
    * Hecate - เปลี่ยนการโจมตีจาก โจมตีเดี่ยว เป็น โจมตี แบบ range attack (อย่าบอกนะว่าเป็นแบบหมู่น่ะ - -")
        - Effect เปลี่ยนเป็นแบบ ประเภทระเบิด

4. มอนที่อิลันเพิ่มความแม่นยำขึ้น

5. ตำแหน่ง และ จำนวน ของ มอน บางประเภทที่ Ether มีการเปลี่ยนแปลง
    * White Hole
        - จำนวนของ คาลิน่า ถูกลดลงอย่าง มหาศาล
        - จำนวนของ Hobo Blade และ Passer Alpha เพิ่มขึ้นนิดหน่อย
        - ตราบเท่าที่ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปยังจุดกลางของแม๊พ จำนวนของคาลิน่าจะเพิ่มขึ้น
    * Captivation land
        - จำนวนของ คาลิน่าธนู ถูกลดลงอย่าง มหาศาล
        - จำนวนของ Assassin Builder B เพิ่มขึ้นนิดหน่อย
        - ตราบเท่าที่ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปยังจุดกลางของแม๊พ จำนวนของ Assassin Builder B จะเพิ่มขึ้น
        - ระยะยิงของ คาลิน่าธนู ลดลง

9. ดีเฟ้น เกจ มีการเปลี่ยนแปลง
    * ความเสียหายจากมอนสเตอร์ มีผลต่อ ดีเฟ้น เกจ มากขึ้น (อย่าลากมากนะจ๊ะเปงห่วง)

12. ความสัมพันธ์ ของความต้านทาน ถูกปรับใหม่
    * ประดับ ถูกลด ความต้านทานธาตุลง มาก
    * ค่าของการป้องกันธาตุจะส่งผลมากขึ้น (จากความเข้าใจส่วนตัว คือ แต่ล่ะพ๊อยของความต้านทานจะกันได้มากกว่าเดิม ถูกผิดไม่แน่ใจคับ)
    และ ผลของการอัพเกรทความต้านทานด้วยทาลิก ลดลงมหาศาล
    * ความต้านทานธาตุของชุด แรงค์ ลดลง มหาศาล (จะเป็นฝันร้ายสายแรงค์รึเปล่านี่)

14. ดีเลย์ของ เกรเนตลันเชอร์ เผ่า Acc ลดลงจาก 5 วิ เหลือ 3 วิ (โหย เอาไปใช้กับสุนฮีลคงฮีลได้รัวเลยสงสัย สายมีลีมันจาแท๊งบอสใหม่กันหนุกนาน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsters

3. Players can use debuffs on Monsters.

    * Some of the Force/Class Skill/Normal Skill/grenade launcher debuffs can be used on monsters

    * Possible to use up to 2 for Normal Monsters, 3 for Pitbosses.
          o Effects are same for the Players and monsters
          o Continuance time is different depending on the kind.

    * Force : Level * 1 = Continuance time
    * Class Skill : First Class Skill is 2sec, Second Class Skill is 4sec
    * Grenade Launcher : All the grenade launcher continuance time is fixed to 3sec.
    * Max continuance time is 7sec.
    * Monster debuff usage frequency is limited depending on the class.
    * When the player uses the debuff on the Monster, the force dexterity will increase.

4. Monster Debuff Resistance has been added.

    * As the frequency of the debuff increases to the monster, the chance of it taking effect will decrease.
    * The moment that the monster doesn't get effected with the debuff, the probability of the monster getting debuffed will be reduced.
    * If the usage fails because of the Debuff Resistance, there will be a message telling that.

6. Monster Shield Block has been applied.

    * The monsters that possess shield will have the ability to block with it.

7. Defence Point will change depending on where the monster is attacked from.

    * If the Pitboss is attacked from behind, the Monster Defence Point will be decreased.
    * If Monsters are attacked outside of their sight range, Defence Point will be decreased.
    * Depending on the sight range, some Pitboss (Dagon/Baalhamon) Defence Point will be decreased drastically.

12. Pitboss Monster Attack point and HP have been adjusted.

    * Elan Plateau Pitboss's attack point has been decreased.
    * Elan Plateau Pitboss's max HP and HP Recovery have increased
    * HQ and Settlement Pitboss's max HP and HP Recovery have increased.

13. In the mining field, Monster abilities have been changed, and a Pitboss has been added.

    * All the monsters in the mining field have been changed to aggressive attacking mode.
    * In the Mine Field the Pitboss randomly appears at one of the race's portal areas.
    * Level 56 Pitboss gets respawned every 4 hours.
    * The appearance of the Pitboss is the same as little Lazhuwardian - it's called Earthquaker.

15. Holy Keeper's attacking pattern has changed.

    * Attacking range has been reduced by a large amount.
    * Divided the attacking area into 8 areas and randomly attacks an area.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอนสเตอร์

3. ผู้เล่นสามารถใส่ดีบัฟ มอนสเตอร์ได้
    * เวท/สกิลคลาส/สกิลธรรมดา/เกรเนตลันเชอร์ ดีบัฟ สามารถใช้กับมอนสเตอร์ได้
    * สามารถใส่กับมอนธรรมดาได้ 2 ชนิด , บอส 3 ชนิด (แต่โน๊ตด้านบนมีบอกว่า มอนธรรมดาเพิ่มจาก 2>3 ,บอส 3>6 ไม่รู้ว่าอันไหนแน่)
        - ผลที่ได้เหมือนที่ใช้กับคนเผ่าอื่น
        - ความนาน ขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะชนิด
    * Force : Level * 1 = ความนานที่มอนจะติด
    * Class Skill : ถ้าเป็นคลาสแรกจะติด 2 วิ , คลาสสอง จะติด 4 วิ
    * Grenade Lanucher : ทุกกระสุนจะนาน 3 วิ
    * เวลามากสุดที่มอนจะติดดีบัฟได้คือ 7วินาที
    * ความถี่ในการใช้ดีบัฟมอนสเตอร์ มีจำกัด ขึ้นอยู่กับ คลาส
    * เมื่อผู้เล่นดีบัฟใส่มอนเตอร์ ความแม่นเวทของมอนจะเพื่มขึ้น

4. เพิ่ม ความต้านทานดีบัฟของมอนสเตอร์
    * ความถี่ในการดีบัฟใส่มอนสเตอร์ ทำให้โอกาสที่มอนจะติดดีบัฟมีน้อยลงเรื่อยๆ
    * ในขณะนึงที่มอนสเตอร์ไม่ได้รับผลจากดีบัฟ โอกาสที่มอนจะได้รับดีบัฟจะลดลง
    * ถ้าใช้ ดีบัฟใส่มอนสเตอร์พลาด เพราะ ความต้านทานดีบัฟขชองมอนสเตอร์ จะมี ข้อความบอก

6. มอนสเตอร์ที่มีโล่สามารถใช้โล่บล๊อกได้ (อย่าบล๊อกดีติดง่ายแบบม๊อกกี้น๊า ม่ะอาววว)

7. พลังป้องกันของมอนสเตอร์จะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับว่าโจมตีจากที่ไหน
    * ถ้าบอส โดนโจมตีจากด้านหลัง(ตุ๋ย*0* ) พลังป้องกันจะลดลง
    * ถ้ามอนสเตอร์ ถูกโจมตีจากนอกระยะการมองเห็น พลังป้องกันจะลดลง
    * ขึ้นอยู่กับระยะการมองเห็น บอสบางตัว(Dagon/Baalhamon) พลังป้องกันจะลดลงพอดูเลย

12. พลังโจมตีบอส และ HP มีการปรับใหม่
    * บอสอีลันพลังโจมตีลดลง
    * HP และ อัตราฟื้น HP ของบอส อิลัน เพิ่มขึ้น
    * บอส HQ และ บอสตามเผ่า HP และ อัตราฟื้น HP เพิ่มขึ้น

13. ในแม๊พ Mining Filed ความสามารถมอนสเตอร์เปลี่ยนไป และ เพิ่มบอสประจำแม๊พเข้ามา
    * มอนสเตอร์ทุกตัวใน Mining Field ถูกปรับเป็นโหมด โจมตี ก่อน
    * ในแม๊พ Mining Field บอสจะเกิดสุ่ม 1 ที่จาก ที่วาปของแต่ล่ะเผ่า
    * บอส lv 56 ตัวนี้จะเกิดทุก 4 ชั่วโมง
    * รูปร่างบอสจะเหมือน little Lazhuwardian เด็กน้อย(ไอ่พล)ตัวยักษ์ ถือกระบองนั่นเอง - เรียกว่า Earthquaker

15. Holy Keeper's หรือ บอสกลางเหมือง เปลี่ยน การโจมตี
    * ระยะการโจมตีลดลงอย่างมาก
    * แบ่งพื้นที่โจมตี ออกเป็น 8 พื้นที่ และสุ่มพื้นที่โจมตี (งานนี้ได้มีตาดีได้ตาร้ายเสียกันกลางเหมืองแน่ 555)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chip War

1: A message asking players if they would like to be transported to Crag Mine will appear an hour prior to the start of the chip war

    * If players click yes to the message, then regardless of where the player is currently located they will be transported to their race’s portal at Crag Mine
    * This message will only appear once during the chip war; if you click ‘no’ you will not be able to attend until the next chip war.
    * However, you cannot transport after the chip war has ended, so if you wish to mine you must go while it is still running2 : If a character gains the control chip, but does not have the holystone scanner, he/she will not be able to mine

3 : If a character gains the control chip, but does not have the holystone scanner, he/she will not be able to receive the chip war rewards

4 : Survival mode has been added

    * The race who wins the chip war will receive a HP penalty proportional to the chip control HP
    * The other two races who are defeated will see no changes to their HP5 : Neutral mode of the Holystone keeper has been added.

    * Once the chip war is over, the Holystone keeper will spawn in neutral mode
    * In this mode the Keeper can be attacked by the defeated race for up to 30 minutes
    * Holystone Keeper's HP will now be 1/5 of the chip's remaining HP during this time
    * If the keeper is killed within the 30 minutes it will not respawn until the fixed Chaos time that clears out the core before the chip war
    * If the Holystone keeper is not killed within the 30 minutes, then it will guard the winning race as normal
    * If no race wins the chip war, the holystone keeper will not be spawned in neutral mode.6 : The chip war schedule has been changed

    * If a race wins the chip war for the first time, they will be able to mine for up to 7 hours. The mining time is dependent on various factors
    * ①Chip War + ②Keeper neutral mode + ③the standard time given for mining is three hours. The sooner that ① and ② end, the larger the increase of the mining time will be
    * If the last person who hit the chip succeeds to deliver the control chip within the first ten minutes, then an additional hour of mining will be added
    * The calculation method for mining time
      * standard time (3 hours) + left over chip HP (if max, 3 hours) + control chip delivered inside 10 minutes (1 hour) = 7 hours max
    * Chip War Progression (based on 8 hours)
    * Some examples to illustrate how mining times can differ depending on the chip war resultsIf the remaining HP is 100%

    * A: standard time (3 hours) + remaining HP (3 hours) + control chip delivered (1 hour) = 7 hours
    * B: standard time (3 hours) + remaining HP (3 hours) + control chip not delivered (0 hour) = 6 hours
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชิบ(หาย)วอร์

1. จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเหมือนตอนเตะบอล ถามว่าจะวาปไป เหมือง มั๊ย ขึ้นมา 1 ชั่วโมงก่อนวอร์
    * ถ้าตอบ Yes จะถูกวาปมา ที่จุดวาปเหมืองของเผ่านั้นๆ
    * ถ้าตอบ No จะไม่เห็นข้อความให้วาปนี้อีกจนกว่าจะถึง วอร์ ครั้งต่อไป (ตอบ No หยิ่งนักก็เดินไปเองซินะ)

2. ถ้าคนที่ได้เขียว ไม่มี Item Holystone scanner เขาผู้นั้นจะเขียววืด หรือไม่ได้เขียวนั่นเอง

3. ถ้าคนที่ได้เขียว ไม่มี Item Holystone scanner เขาผู้นั้นจะไม่ได้รางวัลจาก วอร์

Holystone scanner หาได้จากไหนล่ะ ??หาได้จาก การ์ด ที่เหมือง ของเผ่าอื่นๆ อัตตราการดรอปตายตัว ไม่คิด lv

4. เพิ่ม โหมด เซอไวเวิล
    * ถ้าเผ่าได้ชนะ ชิบวอร์ Hp ของ chip control จะถูกลดลง ตามความเหมาะสม (ทำให้เผ่าที่ชนะรอบที่แล้วน่าล่อยิ่งขึ้น 555)
    * อีก 2 เผ่าที่ไม่ชนะ เลือดชิบวอร์จะเท่าเดิม

5. เพิ่มโหมด เป็นมิตรให้กับ Holystone Keeper
    * หลังจากที่จบชิบวอร์ เจ้า Holystone Keeper จะเกิดในโหมด เป็นมิตร
    * ในโหมดนี้ สามารถฆ่ามันให้ตายได้ โดยอีก 2 เผ่าที่ไม่ชนะชิบวอร์ ภายใน 30 นาที (หวังว่าคงไม่ติดพันเรื่องบัคบอสเหมืองกันอีกแล้วนะ)
    * HP ของ Holystone Keeper จะมี 1 ใน 5 ของ HP ชิบที่เหลือ ใน ขณะนั้น
    * ถ้า Holystone Keeper ตายภายใน 30 นาที มันจะไม่เกิดอีกจนกระทั้งถึงเวลา จะไม่เป็นมิตรกับผู้ชนะวอร์รอบที่แล้ว ก่อนจะเริ่มวอร์ครั้งต่อไป
    * ถ้า Holystone Keeper ไม่ตายภายใน 30 นาที มันจะป้องกัน เผ่าที่ชนะให้เหมือนปกติ
    * ถ้าไม่มีเผ่าไหนชนะ จนจบวอร์ Holystone Keeper จะไม่เกิดในโหมดเป็นมิตร

6. ตารางชิบวอร์เปลี่ยน (แต่น่าจะเขียนว่า เวลาขุดแร่เปลี่ยนมากกว่า)
    * ถ้าเผ่านั้น ชนะชิบวอร์ครั้งแรก สามารถขุดแร่ได้ 7 ชั่วโมง เวลาในการขุดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง
        1. ชิบวอร์
        2. โหมดเป็นมิตรของ Holystone keeper
        3. เวลาขุดปกติ 3 ชั่วโมง
    * ถ้า ส่งเขียวได้ ภายใน 10 นาที จะมีเวลา โบนัสขุดแร่ให้ 1 ชั่วโมง
    * คำนวนเวลาขุดได้ดังนี้
        * เวลาปกติ(3 ชั่วโมง) + เลือดชิบที่เหลือ(ถ้าเต็ม ก็ 3 ชั่วโมง) + ส่งเขียวได้ใน 10 นาที(1 ชั่วโมง) = 7 ชั่วโมง
    * การวอร์ครั้งหน้า (ยึด 8 ชั่วโมงเป็นหลัก)
    * ตัวอย่าง เวลาการขุดแร่ ที่ขึ้นอยู่กับ ชิบวอร์

ถ้า HP ชิบ เหลือ 100%
    * เวลาปกติ(3 ชั่วโมง) + เลือดชิบ(3 ชั่วโมง) + ส่งเขียวได้ใน 10 นาที(1 ชั่วโมง) = 7 ชั่วโมง
    * เวลาปกติ(3 ชั่วโมง) + เลือดชิบ(3 ชั่วโมง) + ส่งเขียวไม่ได้ใน 10 นาที(0 ชั่วโมง) = 6 ชั่วโมง

ถ้า HP ชิบ เหลือ 50%
    * เวลาปกติ(3 ชั่วโมง) + เลือดชิบ(1.5 ชั่วโมง) + ส่งเขียวได้ใน 10 นาที(1 ชั่วโมง) = 5 ชั่วโมง 30 นาที
    * เวลาปกติ(3 ชั่วโมง) + เลือดชิบ(1.5 ชั่วโมง) + ส่งเขียวไม่ได้ใน 10 นาที(0 ชั่วโมง) = 4 ชั่วโมง 30 นาที
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offline

 

#2 2008-05-05 10:33:19

nalo
สมาชิก
Registered: 2007-05-17
Posts: 258

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

ชีวิต แสนเศร้า T-T


คนธรรมดาเก่งเหนือใคร FreeLanCeR 006

Offline

 

#3 2008-05-05 12:00:29

Stormtroper
ACCRETIAS MERCENARY STRIKER
From: Banned
Registered: 2007-01-14
Posts: 775

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

สวัสดีครับ
โอ้ กระทู้ดีมีสาระ ปักเลย เหอๆๆ

Offline

 

#4 2008-05-05 12:28:55

attapolr
ผู้สนับสนุน
Registered: 2007-10-19
Posts: 780

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

ขอบคูณคับ  อิๆๆเพื่อเผ่าACC
"กรูจะสู้หลังชนฝา กรูจะสู้สุดแรงล่า"

Name: Basilisk
LV: 47
Class: Striker
Guild: DeCepTiCon

Offline

 

#5 2008-05-06 10:23:27

aluviz
First Nu-Type MAU's Pilot
From: Earth Federation Space Forces
Registered: 2007-06-14
Posts: 114

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

หูยเผลอแปปเดียว ซีดีเถื่อนออกแล้ว ฮ่าๆ ล้อเล่นนะ ไม่เอารูปมาด้วยล่ะค๊าบ รูปปายหนายหมด เด๋วก็มึนกานหรอก


http://images.temppic.com/29-04-2008/images_vertis/1209405793_0.03052400.jpg
http://i18.photobucket.com/albums/b124/eak_j/Gundam/singHinu2.jpg
...My Determination of Fire never lose to anything...

Offline

 

#6 2008-08-20 19:49:44

goddesswing
สมาชิก
Registered: 2006-09-27
Posts: 52

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

........สู้ง่ายขึ้นไหมหว่า


ACC Name  GundamX / Lavis LV4x

http://img.photobucket.com/albums/v379/chronoeye/03_cr.jpg

Offline

 

#7 2009-06-26 17:58:20

avenged
เด็กใหม่
Registered: 2009-06-25
Posts: 3

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

มันคือไรกันหว่า เพิ่ลมาครั้งเเรก


http://61.19.248.235/uploads/93692d5ce5.png

Offline

 

#8 2009-06-27 14:37:35

boonut2
NooNut
From: บนเตียงนอนเคร้ง~คิคิ
Registered: 2008-06-16
Posts: 139

Re: EP2 Release Note (ฉบับแปล เครดิตโดย aluviz เผ่าเบล)

อยาก บินบนฟ้า 026


แค่อยากกลับมา~ลั้ลล๊า 018

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson