รอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที …
http://rf.mmosite.com/guide/npc/npc_c.shtml