รอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที …
http://rf.mmosite.com/guide/monster/monster6.shtml