รอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที …
http://rf.mmosite.com/guide/accessory/cloak_b.shtml