รอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที …
ftp://rf.nxzgame.com/RF_NXZ_Patch_E2_to_EP2U6.exe