ขoสoงที [40] [หญิงโคร่า] Mystic -> Caster -> WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-อาวุธเกิด Returnee's SoulStaff 1
-เกราะฟอส Intense Simple Ancient Cloak 27 [7]
-กางเกงฟอส Intense Simple Ancient Drawers 27 [7]
-ถุงมือฟอส Intense Simple Ancient Glove 27 [7]
-รองเท้าฟอส Intense Simple Ancient Shoes 27 [7]
-หมวกฟอส Intense Simple Ancient Cap 27 [7]
-------------------------------------------------------------------------------

[BAGS]

BlackOyerLord [65] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ลันเชอร์ Saint Frame Launcher 65 +6 [7]
-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +4 [5]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [5]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +5 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH53 (ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH11 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel

[BAGS]

DA [59] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องยิงจรวดลีออน Leon's Dark Flame Launcher 55 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 +3 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 +1 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle16 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH23 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+28% Vampire 5% AIM+20 )
-กระสุน Acid Grenade

[BAGS]

JUDAS [47] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน ST-34G 'Song of terror' 47 +3 [3]

-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 [7]
-กางเกงมีลี Strong Intense Temple Beam Leg 44 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strong Intense Temple Beam Landing 44 [7]
-หมวกมีลี Strong Intense Temple Beam Head 44 +2 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Energy Magazine

[BAGS]

จัสมิน [64] [หญิงเบล] Specialist -> Driver -> ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Tower Bow 18 [3]
-เกราะแรงค์ Rage Suit 53 +4 [5]

-กางเกงแรงค์ Rage Slacks 53 +4 [6]

-ถุงมือแรงค์ Rage Armlet 53 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Rage Boots 53 +5 [5]

-หมวกแรงค์ Rage HeadGear 53 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% )
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% )
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Arrow
-กระสุน Mega Ice Arrow

[BAGS]

Walrus [66] [หญิงโคร่า] Mystic -> Caster -> WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่เบลโค Black Heater Shield 55 +5 [6]

-เกราะฟอส Sublime Airless Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Airless Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Airless Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Airless Shoes [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกฟอส Sublime Airless Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle19 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Exploding Arrow

[BAGS]

ER [62] [หญิงโคร่า] Warrior -> Knights -> BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-โล่เบลโค Black Heater Shield 55 +5 [6]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle21 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Exploding Arrow
-กระสุน Giga Poison Arrow
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )

[BAGS]

KOKINODK [70] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Protection Intense Platinum Protector 44 +5 [7]

-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 +1 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 +1 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 +6 [6]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 +1 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH51 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Cure Grenade[Cash]
-กระสุน Purse Charger [5%]

[BAGS]

KKNII [65] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง wind Intense Beem Hammer 26 +4 [7]

-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Empire's Executor Arm 50 +1 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +6 [6]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 +1 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Slim Virus Inject[Cash]
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH44 (RUN 0.5 ATK+29% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH34 (ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH24 (ATK+27% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH15 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell

[BAGS]

สันดาล [63] [แอกรีเทีย] Ranger -> Scouter -> PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [5]

-เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 [5]
-กางเกงแรงค์ Black Vacuum Leg 55 [5]
-ถุงมือแรงค์ Black Vacuum Arm 55 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Black Vacuum Landing 55 [5]
-หมวกแรงค์ Intense Black Vacuum Head 55 [4]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH34 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell

[BAGS]

TF4 [50] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +5 [6]

-โล่แอค Protection Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะลันเชอร์ Strength Intense EW Core 44 +6 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Strength Intense EW Leg 44 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Strength Intense EW Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Strength Intense EW Landing 44 +4 [7]

-หมวกลันเชอร์ Strength Intense EW Head 44 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle16 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH42 (ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH32 (ATK+28% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Laser Magazine
-กระสุน Arrow

[BAGS]

PES [50] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 +6 [7]

-โล่แอค Protection Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะมีลี Strength Intense Temple Beam Core 44 +5 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Temple Beam Leg 44 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Laser Magazine
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Mind Control[Cash]
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% )

[BAGS]

หวังสำเจ้า [63] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Protection Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Divine BusterGear Arm 60 +3 [6]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% )
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH11 (ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel

[BAGS]

GERRARD [66] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Anti-Sharp Superior Type Protector 55 +4 [7]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +5 [7]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 +3 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Mega Venom Rocket
-กระสุน Purse Charger [5%]

[BAGS]

CBRz [63] [แอกรีเทีย] Warrior -> Destroyer -> PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Anti-Sharp Superior Type Protector 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [6]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle17 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH21 (ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH51 (ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH15 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Ice Liquid Fuel

[BAGS]

ยิงวิ่งหนี [66] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core 65 +5 [6]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +5 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle13 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH53 (ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH42 (ATK+29% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH25 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel

[BAGS]

๐วิ่งสู้ฟัน๐ [60] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [5]

-เกราะมีลี WarMachine Core 57 +4 [5]

-กางเกงมีลี WarMachine Leg 57 +4 [5]

-ถุงมือมีลี WarMachine Arm 57 +4 [5]

-รองเท้ามีลี WarMachine Landing 57 +4 [5]

-หมวกมีลี WarMachine Head 57 +4 [5]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH22 (ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH11 (ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH32 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

13kn [65] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 +3 [5]

-โล่แอค Protection Superior Type Protector 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 [7]
-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH15 (ATK+26% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH35 (ATK+28% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Shock Wave[Cash]
-กระสุน Acid Grenade

[BAGS]

ABC357 [50] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 47 +4 [6]

-โล่แอค Protection Platium Protector 50 +4 [6]

-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Strength Intense EW Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH31 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH51 (RUN 0.5 DEF+30% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell

[BAGS]