เคลิ้ม [64] [ชายเบล] Ranger -> Miler -> SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Mace 20 [3]
-โล่เบลโค Intense Black Heater Shield 55 +2 [7]
-เกราะหัวกิลมีลี Normal Uniform Mail[GuildMasterOnly] 40 [7]
-กางเกงหัวกิลมีลี Normal Uniform Slack[GuildMasterOnly] 40 [7]
-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +6 [6]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes 65 +6 [6]

-หมวกหัวกิลมีลี Normal Uniform Headgear[GuildMasterOnly] 40 [7]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH33 (ATK+23% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )

[BAGS]

Bownus [61] [หญิงเบล] Specialist -> Driver -> ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 28 +4 [4]

-โล่เบลโค Strength Superior Adarga Shield 53 +4 [4]

-เกราะแรงค์ Divine Antiless Suit 60 +4 [5]

-กางเกงแรงค์ Divine Antiless Slakes 60 +4 [5]

-ถุงมือแรงค์ Divine Antiless Armlet 60 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Divine Antiless Boots 60 +5 [5]

-หมวกแรงค์ Divine Antiless Goggle 60 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

งงดิสัส [65] [หญิงเบล] Mystic -> Miler -> SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 +5 [5]

-โล่เบลโค Anti-Sharp Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงฟอส Saint Nias Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือฟอส Saint Nias Glove [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle25 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )

[BAGS]