[นิรนาม] [63] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Intense Golden Protector 45 [4]
-เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 [5]
-กางเกงแรงค์ Black Vacuum Leg 55 [5]
-ถุงมือแรงค์ Black Vacuum Arm 55 [5]
-รองเท้าแรงค์ Black Vacuum Landing 55 [5]
-หมวกแรงค์ Black Vacuum Head 55 [5]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Tera Cross Rocket
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

ยิงวิ่งหนี [67] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core 65 +5 [6]
-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg 65 +5 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Golden Penger Priguel 40 +6 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH25 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Earring of Wild Nature
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-กระสุน Giga Liquid Fuel

[BAGS]

ili [49] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-อาวุธเกิด Soul launcher of Returnee 1
-เกราะลันเชอร์ Normal EW Core 47 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Normal EW Leg 47 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Normal EW Arm 47 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Normal EW Landing 47 [7]
-หมวกลันเชอร์ Normal EW Head 47 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Cyclone Rocket
-ต่างหูแอค Aqua Normal HeadsetD (Fire 0 Water 3 Earth 0 Wind 0)
-ต่างหูแอค Fire Double HeadsetA (Fire 4 Water 4 Earth 0 Wind 0)
-แหวนแอค Fire Solid BracerG (Fire 7 Water 0 Earth 0 Wind 4)
-แหวนแอค Wind Normal BracerE (Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 5)

[BAGS]