711 [57] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Mace 20 +4 [6]
-โล่แอค Protection Platium Protector 50 +4 [5]

-เกราะหัวกิลมีลี Normal Uniform Core[GuildMasterOnly] 40 [7]
-กางเกงหัวกิลมีลี Normal Uniform Leg[GuildMasterOnly] 40 [7]
-ถุงมือหัวกิลมีลี Normal Uniform Arm[GuildMasterOnly] 40 [7]
-รองเท้าหัวกิลมีลี Normal Uniform Landing[GuildMasterOnly] 40 [7]
-หมวกหัวกิลมีลี Normal Uniform Head[GuildMasterOnly] 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Rocket
-กระสุน Slim Mind Control[Cash]
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

aG [59] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dagger 1
-เกราะลันเชอร์ BusterGear Core [Rare B] 57 [7]
-กางเกงลันเชอร์ BusterGear Leg [Rare B] 57 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ BusterGear Landing [Rare B] 57 [7]
-หมวกลันเชอร์ BusterGear Head [Rare B] 57 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )

[BAGS]

Dziko [60] [แอกรีเทีย] Specialist -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Black Thick Protector 55 +5 [6]

-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Empire's Executor Arm 50 [7]
-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH21 (ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH22 (ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Liquid Fuel
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

[BAGS]

TPMonkey3 [42] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะลันเชอร์ Intense Basic Missile Launcher Core 41 [3]
-กางเกงลันเชอร์ Intense Normal Bazooka Leg 37 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Intense Basic Missile Launcher Arm 41 [4]
-รองเท้าลันเชอร์ Intense Basic Missile Launcher Landing 41 [6]
-หมวกมีลี Intense Hora Head 41 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerC (RUN 0.5 ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetH (ATK+25% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerC (RUN 0.5 ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-กระสุน Giga Nuclear Rocket

[BAGS]

Vort [45] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 [1]
-โล่แอค Protection Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 [7]
-กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 44 [7]
-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 [7]
-รองเท้ามีลี Solid Intense Temple Beam Landing 44 [7]
-หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+14% )
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH11 (ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerC (RUN 0.5 ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-แหวนแอค Aqua Power BracerB (ATK+5% Fire 0 Water 4 Earth 3 Wind 0)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

[BAGS]

Zn [47] [ชายเบล] Ranger -> Desperado -> HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Elite Vulcan 43
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Please Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Fleets Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% )
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Aqua Spirit WristletA (Fire 0 Water 2 Earth 2 Wind 0)
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

ตามี [55] [ชายเบล] Specialist -> Sniper -> INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Novice's Hora Vulcan 45
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

หนานคำ [46] [ชายเบล] Mystic -> Miler -> SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1
-เกราะฟอส Sharp Intense Noble Hora Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Sharp Intense Noble Hora Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Sharp Intense Noble Hora Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Sharp Intense Noble Hora Shoes 44 [7]
-หมวกฟอส Sharp Intense Noble Hora Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [3]
-------------------------------------------------------------------------------

[BAGS]

Qzer [63] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Intense Black Thick Protector 55 +4 [7]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH51 (ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

[BAGS]

PUB [56] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 46 [2]
-โล่แอค Advanced Strength Platium Protector 50 [2]
-เกราะแรงค์ Single Press Core 35 [7]
-กางเกงแรงค์ Single Press Leg 35 [7]
-ถุงมือแรงค์ Single Press Arm 35 [7]
-รองเท้าแรงค์ Single Press Landing 35 [7]
-หมวกแรงค์ Single Press Head 35 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Beam Cell
-กระสุน Giga Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetB (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+24% Vampire 1% AIM+16 )

[BAGS]

TPM [53] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะแรงค์ Single Press Core 35 [7]
-กางเกงแรงค์ Single Press Leg 35 [7]
-ถุงมือแรงค์ Single Press Arm 35 [7]
-รองเท้าแรงค์ Single Press Landing 35 [7]
-หมวกแรงค์ Single Press Head 35 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Cyclone Rocket
-แหวนแอค Elemental Hue BracerC (RUN 0.5 ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetH (ATK+25% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Giga Arrow

[BAGS]

TPM3 [46] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่แอค Grand Beam Cross Protector 41 [4]
-เกราะมีลี Vampire Intense Temple Beam Core 44 [7]
-กางเกงมีลี Vampire Intense Temple Beam Leg 44 [7]
-ถุงมือมีลี Vampire Intense Temple Beam Arm 44 [7]
-รองเท้ามีลี Vampire Intense Temple Beam Landing 44 [7]
-หมวกมีลี Vampire Intense Temple Beam Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Nuclear Rocket
-แหวนแอค Aqua Burn BracerG (HP/FP+25% Fire 0 Water 4 Earth 4 Wind 0)
-แหวนแอค Aqua Burn BracerD (HP/FP+25% Fire 0 Water 3 Earth 3 Wind 0)
-กระสุน Giga Nuclear Rocket
-ต่างหูแอค Aqua Power HeadsetF (DEF+8% Fire 0 Water 4 Earth 4 Wind 0)
-ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetH (ATK+25% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

NOP [66] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Empire's Executor Arm 50 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +5 [5]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Exploding Arrow
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

JR [65] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-กระสุน Purse Charger [5%]

[BAGS]

TPK5 [45] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่แอค Protection Beam Cross Protector 41 [1]
-เกราะลันเชอร์ Vampire Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Vampire Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Vampire Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Vampire Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Vampire Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Cross Rocket
-ต่างหูแอค Fire Solid HeadsetG (Fire 4 Water 0 Earth 0 Wind 7)
-แหวนแอค Aqua Burn BracerG (HP/FP+25% Fire 0 Water 4 Earth 4 Wind 0)
-แหวนแอค Aqua Burn BracerE (HP/FP+25% Fire 0 Water 3 Earth 3 Wind 0)
-กระสุน Cross Rocket

[BAGS]

The13anK [64] [แอกรีเทีย] Warrior -> Destroyer -> ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [7]
-โล่แอค Black Thick Protector 55 [2]
-เกราะลันเชอร์ Divine BusterGear Core [Rare B] 60 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Divine BusterGear Leg [Rare B] 60 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Divine BusterGear Arm [Rare B] 60 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Divine BusterGear Landing [Rare B] 60 [7]
-หมวกลันเชอร์ Divine BusterGear Head [Rare B] 60 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle17 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerB (RUN 0.5 ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerD (RUN 0.5 ATK+15% DEF+15% Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)

[BAGS]

ยายมา [47] [หญิงเบล] Specialist -> Craftsman -> MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Gun Blade 40 [7]
-โล่เบลโค Protection Hopron 35 [7]
-เกราะมีลี Intense Double Core Full Plate 41 [7]
-กางเกงมีลี Intense Double Core Trouser 41 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Double Core Gauntlets 41 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Double Core Greave 41 [7]
-หมวกมีลี Intense Double Core FullHelm 41 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

25 [46] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Solid Intense Platinum Protector 44 +3 [7]

-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 +3 [7]

-กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 44 +3 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 +3 [7]

-รองเท้ามีลี Solid Intense Temple Beam Landing 44 +3 [7]

-หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 44 +3 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH12 (ATK+26% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH34 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH14 (RUN 0.5 DEF+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

[BAGS]

ZADD [66] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Protection Superior Type Protector 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle14 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Shock Wave

[BAGS]

BTOB [62] [แอกรีเทีย] Warrior -> Destroyer -> ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Saint Lance 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle17 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH21 (ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH15 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Liquid Fuel
-กระสุน Poison Liquid Fuel

[BAGS]

UPz [54] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Bon Knife 31 +1 [5]

-เกราะลันเชอร์ Intense Normal EW Core 47 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Intense Missile Launcher Leg 45 [2]
-ถุงมือลันเชอร์ Intense EW Arm 50 [4]
-รองเท้าลันเชอร์ Intense Normal EW Landing 47 [7]
-หมวกลันเชอร์ Intense Normal EW Head 47 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Cyclone Rocket
-กระสุน Venom Rocket

[BAGS]

โกเต็กตะลุยเลือด [56] [หญิงโคร่า] Warrior -> Knights -> BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่เบลโค Protection Intense Hora Shield 44 [7]
-เกราะอาชอนมีลี Decem's Messenger Full Plate 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนมีลี Decem's Messenger Gauntlet 50 [7]
-รองเท้าอาชอนมีลี Decem's Messenger Greave 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Decem's Messenger FullHelm 50 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Arrow
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[BAGS]

โจรใต้ [66] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนูหมูทองวิ่ง Golden Wind Bow 40
-เกราะแรงค์ Saint Bleach Core 65 +4 [5]

-กางเกงแรงค์ Saint Bleach Leg 65 +4 [5]

-ถุงมือแรงค์ Saint Breach Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าแรงค์ Saint Bleach Landing 65 +5 [7]

-หมวกแรงค์ Saint Bleach Head 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Acid Grenade

[BAGS]

Dr [66] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 +1 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Strong Intense Black Launcher Arm 55 +3 [7]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 +1 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 +1 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH53 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH45 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Slim Cure Grenade[Cash]
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

[BAGS]

WMC [62] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Intense Black Thick Protector 55 +3 [7]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนมีลี Empire's Executor Arm 50 [7]
-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH22 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH21 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH14 (ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH13 (ATK+26% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel

[BAGS]

JAVA [66] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Shock Wave
-กระสุน Acid Grenade

[BAGS]

Or [62] [แอกรีเทีย] Ranger -> Gunner -> STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Divine BusterGear Landing 60 +5 [5]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle21 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerD (RUN 0.5 ATK+15% DODGE+10 Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Tera Cross Rocket

[BAGS]

Hell4U [65] [แอกรีเทีย] Warrior -> Destroyer -> PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Saint Lance 65 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core 65 +3 [6]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg 65 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +3 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing 65 +3 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head 65 +3 [6]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade
-กระสุน Shock Wave
-กระสุน Purse Charger [5%]

[BAGS]

OZ [65] [แอกรีเทีย] Specialist -> Engineer -> BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +6 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +6 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +6 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +6 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +6 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Slim Virus Inject[Cash]
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH45 (RUN 0.5 DEF+29% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH35 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )

[BAGS]