เป้าหมายของเผ่า [65] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [7]
-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [5]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +4 [5]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

Kirito [66] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Shoes 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle25 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

[V]Te[C] [66] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-โล่ Protection Superior Type Protector 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [5]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle14 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Shock Wave