เวอร์โก้ [66] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [7]
-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +5 [7]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle28 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Snow Battery 20
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Purse Charger [5%]

ตัวร้าย [55] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 [2]
-เกราะแรงค์ Intense Tiny Ell Coat 39 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Tiny Ell Drawers 39 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Tiny Ell Bracelet 39 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Tiny Ell Boots 39 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Tiny Ell HeadGear 39 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 +1 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

BooGeyMan [65] [แอกรีเทีย] PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Intense Black Siege Bow 55 +6 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +4 [5]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +5 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH53 (ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH11 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

DIDK [60] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Intense Hora Spear 50 [2]
-เกราะฟอส Intense DECEM Robe 47 [7]
-กางเกงมีลี Intense Rogue Trouser 43 [1]
-ถุงมือมีลี Intense Rogue Gauntlets 43 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Rogue Greave 43 [3]
-หมวกมีลี Intense Rogue FullHelm 43 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

ไลบร้า [65] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes 65 +6 [6]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle29 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH33 (ATK+23% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Hora BaalHamon's Ring (ATK+25% DODGE+20 )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

ตุ๊ตตุ้ต [68] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Gun Blade 37 +5 [5]

-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 +4 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 +5 [7]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 +4 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle24 1 +5 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH45 (RUN 0.5 ATK+29% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Slim Shock Wave[Cash]

banrana [61] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Divine Siege Bow [Rare B] 60 +5 [7]

-เกราะแรงค์ Intense Ranger Suit 47 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Ranger Slacks 47 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Ranger Armlet 47 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Ranger Boots 47 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Ranger HeadGear 47 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle24 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

จิตตัง [50] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Gun Blade 40 [7]
-โล่ Vampire Hora Shield 50 [7]
-เกราะมีลี Intense JMHora Full Plate 47 [7]
-กางเกงมีลี Intense JMHora Trouser 47 [7]
-ถุงมือมีลี Intense JM Hora Guantlet 47 [7]
-รองเท้ามีลี Intense JMHora Greave 47 [7]
-หมวกมีลี Intense JMHora FullHelm 47 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Arrow
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 )
-แหวนโค Aqua Stuff ArmletF (Fire 0 Water 5 Earth 0 Wind 0)
-แหวนโค Wind Stuff ArmletC (Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

RX8 [61] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 [3]
-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ซอยขอยแน [66] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 +1 [1]

-โล่ Advanced Strength Superior Type Protector 55 [5]
-เกราะมีลี Intense Black Alloy Core 55 +2 [7]

-กางเกงมีลี Intense Black Alloy Leg 55 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Intense Black Alloy Arm 55 +2 [7]

-รองเท้ามีลี Intense Black Alloy Landing 55 +2 [7]

-หมวกมีลี Intense Black Alloy Head 55 +2 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH35 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH31 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+16 Debuff assisting time 15% )
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+16 Debuff assisting time 15% )

RoMzZ [61] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะแรงค์ Sublime Bleach Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงแรงค์ Sublime Bleach Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sublime Breach Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sublime Bleach Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sublime Bleach Head [Rare B] 63 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH32 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% )

พันธมิตร [63] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +1 [1]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle21 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ผู้บ่าวไทบ้าน [64] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [1]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +2 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH21 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

จับหมา [62] [แอกรีเทีย] SCIENTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง wind Intense Beem Hammer 26 +4 [4]

-โล่ Anti-Sharp Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH23 (ATK+27% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Impact Explosion
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

MaxCavaR [65] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Intense Black Siege Bow 55 +4 [5]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +6 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +6 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH44 (RUN 0.5 ATK+29% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH14 (ATK+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH35 (ATK+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Liquid Fuel
-กระสุน Mega Advanced Beam Cell

S๑T๑N [60] [แอกรีเทีย] SCIENTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Intense Platium Protector 50 +4 [6]

-เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Intense Black Vacuum Leg 55 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Black Vacuum Arm 55 +5 [5]

-รองเท้าแรงค์ Intense Black Vacuum Landing 55 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Intense Black Vacuum Head 55 +3 [6]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH42 (RUN 0.5 DEF+29% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH13 (RUN 0.5 DEF+26% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Mind Control[Cash]
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

Erine [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะอาชอนฟอส Decem's Messenger Robe 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Decem's Messenger Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมืออาชอนฟอส Decem's Messenger Glove 50 +2 [7]

-รองเท้าอาชอนฟอส Decem's Messenger Shoes 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Decem's Messenger Amice 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle27 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine

[S]ataN [55] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 +1 [5]

-โล่ Protection Platium Protector 50 +4 [7]

-เกราะแรงค์ Intense Hora PowerPiece Core 41 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Hora PowerPiece Leg 41 [1]
-ถุงมือแรงค์ Intense Hora Power Piece Arm 41 [5]
-รองเท้าแรงค์ Intense Hora PowerPiece Landing 41 [4]
-หมวกแรงค์ Intense Hora PowerPiece Head 41 [6]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนแอค Elemental Hue BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerF (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Acid Grenade
-กระสุน Slim Advanced Beam Cell

YouKnows [61] [หญิงเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะฟอส Black Baal Robe 55 [5]
-กางเกงฟอส Black Baal Trouser 55 [5]
-ถุงมือฟอส Black Baal Glove 55 [5]
-รองเท้าฟอส Black Baal Shoes 55 +4 [5]

-หมวกฟอส Black Baal Amice 55 [5]
-------------------------------------------------------------------------------

นายหล่อ [61] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 49 +1 [6]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +2 [7]

-เกราะมีลี Divine Taurus FullPlate 60 [5]
-กางเกงมีลี Divine Taurus Trouser 60 [5]
-ถุงมือมีลี Divine Taurus Gauntlet 60 +2 [5]

-รองเท้ามีลี Divine Taurus Greave 60 [5]
-หมวกมีลี Divine Taurus FullHelm 60 [5]
-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Chai [64] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [5]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

LA [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Hora Piece Core 47 [6]
-กางเกงแรงค์ Intense Vacuum Leg 45 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Hora Piece Arm 47 [1]
-รองเท้าแรงค์ Intense Vacuum Landing 45 [4]
-หมวกแรงค์ Intense Hora Piece Head 47 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Holding Web
-ต่างหูแอค KeeperSlayer Mammoth Earmuff (ATK+24% DEF+24% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค KeeperSlayer Mammoth Earmuff (ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค KeeperSlayer Mammoth Bracelet (RUN 0.5 ATK+30% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค KeeperSlayer Mammoth Bracelet (RUN 0.5 ATK+30% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Exploding Arrow

Gonzo [53] [หญิงโคร่า] DARK PRIEST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะแรงค์ Velocity Suit 43 [7]
-กางเกงแรงค์ Velocity Slacks 43 [7]
-ถุงมือแรงค์ Velocity Armlet 43 [7]
-รองเท้าแรงค์ Velocity Boots 43 [7]
-หมวกแรงค์ Velocity HeadGear 43 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringG (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringG (DEF+20% ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Volcano Expedition Commemoration Ring (ATK+10% Fire 8 Water 0 Earth 0 Wind 0)

xนูดีออก [56] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 50 +2 [4]

-โล่ Intense Hora Shield 50 [2]
-เกราะมีลี Strong Intense Bone FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Strong Intense Bone Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Strong Intense Bone Gauntlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Strong Intense Bone Grieve 44 [7]
-หมวกมีลี Strong Intense Bone FullHelm 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle24 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Army [56] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดปา Crimson Hora Throwing Knife[Rare D] 55 [2]
-เกราะแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Strong Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle18 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

แsงuะ [54] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

EXCALIBUR [60] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Beam Siege Bow 40 [7]
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 +1 [7]

-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 +1 [7]

-ถุงมือแรงค์ Pain Intense Azl Raiment Armlet 44 +3 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 +3 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle25 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Advanced Beam Cell
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine