เด็กดี [43] [ชายเบล] Ranger -> Desperado -> HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Elite Vulcan 40
-เกราะแรงค์ Intense Ell Suit 41 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Ell Slacks 41 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Low Rapid Bangle 27 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Low Rapid Boots 27 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Low Rapid Cap 27 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Aqua Parsal WristletE (Fire 0 Water 6 Earth 0 Wind 0)
-แหวน Ring of Chooty Slayer (ATK+10% Debuff assisting time 10% Fire 0 Water 5 Earth 0 Wind 0)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-ต่างหูเบล Wind Parsal AppendixC (Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-ต่างหูเบล Fire Ell AppendixE (SKILL+1 Fire 3 Water 0 Earth 0 Wind 2)
-กระสุน Giga Arrow

[BAGS]

KOKINO [66] [แอกรีเทีย] Warrior -> Gladius -> ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดหมูทองวิ่ง Golden Wind Knife 40
-โล่แอค Protection Superior Type Protector 55 +5 [7]
-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 +3 [7]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [5]

-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 +3 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 +3 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel

[BAGS]